Безплатна електронна библиотека

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - 12. издание

Най-добре Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - 12. издание PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 5,37
ISBN: 9786192260576
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, с които се уреждат производствата по регистрация и административно обслужване на задължените лица, установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, статусът, структурата и правомощията на компетентната администрация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.

... 13. издание ⚫ от 【Сиби】 9786192261337 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... PDF ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... . Актуален текст на ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК) І Счетоводна кантора "И Джи Консулт" І град Пловдив І област Пловдив ... изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм ... 13. актуализирано издание към 20 януари 2020 ... ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... ... изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм ... 13. актуализирано издание към 20 януари 2020 г. В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни ... Данъчно - осигурителен процесуален кодекс на Р България. Правомощия на органа по приходите и задължения на задължените лица. Адрес за кореспонденция и срокове за съхранение. Издателство "Сиби" пусна от печат 10. актуализирано издание (към 1 януари 2017 г.) на "Данъчно-осигурителен процесуален кодекс".. В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната ... ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм ... Виж откритите Книги за търсене "ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС" в book.store.bg - електронна книжарница. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) | Ред на събиране Чл. 163. (1) Публичните вземания се събират по реда на този кодекс, освен ако в закон е предвидено друго. (2) Частните държавни и общински вземания се събират ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) | Удостоверяване на задълженията Чл. 264. (4) Когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат посочените в ал. 1 и 2 публични държавни и общински задължения ... 29 резултата за "Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ДОПК" ... 12:02, 03 дек 13 ... Действителни собствен...