Безплатна електронна библиотека

Закон за нормативните актове/ 5. издание

книги Закон за нормативните актове/ 5. издание Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 11,96
ISBN: 978-954-730-800-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Представена е правната рамка на процеса на подготовката, из­да­ва­не­то ипри­ла­га­не­то на нор­ма­тив­ни­те актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори наРепублика България и Законът за „Държавен вестник”. Включени саизвлечения от Конституцията на Република България, от Закона заКонституционен съд, от Административнопроцесуалния кодекс и отправилниците, които уреждат организацията и дейността на Народнотосъбрание и на Министерския съвет в частта им относно нормотворческияпроцес.В допълнение е поместено извлечение от консолидирания текстна Договора за функционирането на Европейския съюз. Поместени сатекстовете, уреждащи видовете правни актове на ЕС, правно обвързващотоим действие и процедурите по приемането им.

...актове от поредицата „Джобни издания" ... Поредица „Джобни издания" ... . Представена е правната рамка на процеса на подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове. Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с придобиване на научните степени и за заемане на академичните длъжности в Република България. Закон за нормативните актове/ 6. издан ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Закон за нормативните актове/ 6. издание ⚫ от 【Сиби】 9789547308794 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. ЗНА - Закон за нормативните актове. ЗНЗ - Закон за народното здраве. ЗНО - Закон за наемните отношения. ЗНС - Закон за народните съвети. ЗНСНЗ - Закон за научните степени и научните звания 8. издание към 19 октомври 2017 г. Представена е правната рамка на процеса на подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът ... Електронно издание ISSN 2682-9606. Lex; ... според която всеки...