Безплатна електронна библиотека

Обществени поръчки - 17 издание

Обществени поръчки - 17 издание Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2020
РАЗМЕР: 5,41
ISBN: 9786192261412
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В предстоящото актуализирано издание на сборника ще бъдат отразени промените в Правилника за прилагане на ЗОП, обнародвани в бр. 29 на "Държавен вестник" от 27 март 2020 г., в сила от 1 април 2020 г.В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.Включен е Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с който се уреждат обществените отношения, свързани с различните дейности по координация, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата, предоставени от Европейския съюз на Република България в режим на споделено управление, като и специалните правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ.Поместено е Информационно приложение – справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и бележки във връзка с преходния режим.

...а, действащ след 15.04.2016 г ... Начало - Списание ЗОП ... . Обществени поръчки Списък на процедурите за Обществена поръчки към "ВиК" ЕАД Бургас по дата на обявяване 22.06.2020 Правила - Обществени поръчки. ... 17.05.2019 : Възложена : 23317: Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК ... 17. АКТУАЛИЗИРАНО ИЗДА ... 【Обществени поръчки - 17 издание】 Сиби • Цена | Ciela.com ... ... 17. АКТУАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ КЪМ 10 АПРИЛ 2020 Г. В актуализираното издание на сборника са отразени промените в Правилника за прилагане на ЗОП, обнародвани в бр. 29 на "Държавен вестник" от 27 март 2020 г., в сила от 1 април 2020 г. Обществени поръчки Публични покани / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Пазарни консултации Обществени поръчки, публикувани преди 01.10.2014 г. Профил на купувача на 28 РЗОК...