Безплатна електронна библиотека

Осигурителен стаж - Цвета Попова

Наслади се Осигурителен стаж Цвета Попова epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2019
РАЗМЕР: 12,62
ISBN: 9786192261214
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Цвета Попова

Описание:

В книгата се изследва осигурителният стаж като основна категория в българското задължително обществено осигуряване. Привеждат се доводи, че чрез него се проявява идеята за справедливост и предвидимост в осигуряването. Необходимостта от такава категория не се е зародила в последните десетилетия. Подобни понятия винаги са се използвали за отчитане на приноса на лицата. В съвременното законодателство значението му е съществено - прилага се като обща предпоставка за придобиване на почти всички осигурителни права.Изследването анализира елементите на осигурителния стаж. Придобиването му изисква упражняване на възмездна трудова дейност, а когато такава не се извършва, се натрупва несъщински стаж. Предлага се ясна дефиниция за осигурителния стаж като период от време, през който се осъществява възмездна трудова дейност и за който са внесени или дължими осигурителни вноски. Открояват се отделните видове и редът за установяването му. Като основен се определя способът за установяването му с официални удостоверителни документи. Разглежда се цялостно съдебното производство при липса на данни. Систематизират се правилата за изчисляването му.В заключение авторът представя изводите си за необходимостта да се систематизира и усъвършенства правната уредба. Предлага пълноценно приложение на възможностите, които осигурителният стаж предоставя като категория, подлежаща на количествена диференциация. Той може да бъде използван, за да отрази справедливо осигурителния принос на лицето, но и да се постигнат демографски и други обществено значими цели.Цвета Попова е асистент в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", доктор по трудово и осигурително право.

...учават средно с 38% по-ниска пенсия от мъжете ... ODIT.info - Дискусия - Доказване на осигурителен стаж ... ... . 15:00, 18 юни 18 / ... Това значи, че ще натрупате необходимия осигурителен стаж към 05.01.2016 г. и след тази дата ще имате право на обезщетение по реда на Кодекса за социално осигуряване. Ако трудовият стаж е оформен както трябва ... Каква е разликата между осигурителен стаж по Кодекса за ... ... . Ако трудовият стаж е оформен както трябва в трудовата книжка би трябвало да го признаят. Ако признаят трудовия стаж, то ще го признаят и за осигурителен по действащите нормативи до 31.12.1999г. За 1 месец трудов стаж ще ми се зачита времето, в което съм изработил/а поне 21 дни от календарния месец, съответно след 12 такива месеца ще придобия 1 година трудов стаж. Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 5, ал. 7 от КСО осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход (образци УП 3 и УП 2) в срок до 30 дни от прекратяване ... Една година осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени 12 месеца. Изчисляване на Осигурителен стаж за периодите преди 31.12.2004 г. Възраст и осигурителен стаж . Година . Жени и мъже Възраст и осигурителен стаж . 2015. 65 години и 8 месеца възраст 15 години стаж. 2020. 66 години и 6 месеца възраст 15 години стаж. 2016. 65 години и 10 месеца ... Ще имате 1 година осиг.стаж и осигурителен доход дохода като СОЛ+ дохода по ТД. Членът "Шулева", чойто даваше възможност в такива случай като Вашия осигурителният стаж да се зачита "4 години за ... Осигурителен стаж - въпроси и отговори, образци на документи, закони, новини, условия на плащане Осигурителен стаж до пет години могат да откупят всички, които са навършили пенсионна възраст, но нямат необходимите точки. Парите за откупуване на образование се плащат накуп Удостоверението за осигурителен стаж (УП-3) се получава лично или чрез лицензиран пощенски оператор на уточнен при заявяването адрес като разходите за изпращане са за сметка на заявителя. За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 31.12.2016 г, осигурените лица трябва да имат не само навършена минимална пенсионна възраст, но и определен стаж, както е показано в таблицата, съобщават ... Неплатеният отпуск до 60 работни дни ще се зачита за трудов и осигурителен стаж, решиха окончателно депутатите на днешното извънредно засезание на НС, в което продължават да гласуват промени в Закона За осигурителен стаж на завършилите висше или полувисше образование се зачита времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за ... За осигурителен стаж на завършилите висше или полувисше образование се зачита времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за ......