Безплатна електронна библиотека

Наследяването по закон - Катя Аспарухова

Най-добре Наследяването по закон PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 4,51
ISBN: 9789542810674
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Катя Аспарухова

Описание:

В изданието "Наследяването по закон" на Катя Аспарухова щеразберем как правоотношенията във връзка с наследяването винаги саактуални, доколкото са свързани с въпроси какво и на кого оставят лицатаслед своята смърт. Тяхната динамика е белязана от динамиката наобектите на наследственото правоприемство и правата върху тях, включени внаследственото имущество. Човекът като част от все по-динамичноразвиващото се общество участва в различни дейности и сдружения, коетопоражда редица въпроси. Отделно битът му се обогатява с повече вещи,което поставя акцента върху това дали същите имат статута на обикновенапокъщнина и какво е значението на следващия се за наследника ползван отсъщия земеделски инвентар. Отделно материалното право не може да бъдеоткъснато от процесуалния път на защита на тези права, което изисква дасе направи преглед и в тази област. Трудът не ще бъде завършен ако не серазгледа и въпросът на плоскостта на статута ни като държава членка наЕвропейския съюз, доколкото наследователят, упражнявайки като европейскигражданин правото си на свободно движение придобива имоти, които следнеговата смърт преминават към наследниците му.

...азуси 5 коментара 7,341 Прегледа Share ЗН установява два вида наследяване: по закон и по завещание ... Закон за наследството | Българското прецедентно право ... . В първия случай към наследяване се призовават близките на наследодателя, които са посочени в чл.5-9,ЗН, а във втория случай - тези, които завещателят е ... (1) Низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се замест ... 52. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред за ... ... ... (1) Низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се заместват в наследяването по закон от своите низходящи без ограничение на степените. Всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването. В Іv ред роднините от по-близката съребрена линия изключва по-далечната. ... Част от наследниците по закон имат...