Безплатна електронна библиотека

Философският нормативизъм в правото - Димитър Радев

Наслади се Философският нормативизъм в правото Димитър Радев epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 8,37
ISBN: 9789542824282
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Радев

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Първа глава. НОРМАТИВНА ИДЕЯ И НОРМАТИВЕН ПОДХОД 1. Идеалност на правото 2. Разумност на правото 3. Институционализация на правото Втора глава. КЕЛЗЕН И НОРМАТИВИЗМЪТ КАТО ДОКТРИНА 1. Творчеството на Ханс Келзен 2. Ханс Келзен и неговото чисто учение за правото 3. Теорията на нормите като основа на философския нормативизъм 4. Философският нормативизъм като правна доктрина Трета глава. ПРАВНА НОРМА И ИНСТИТУЦИОНАЛНОСТ 1. Първична и институционална сила на правната норма 2. Правни норми – абстрактни и конкретни белези 3. Общ и индивидуален характер на правните норми 4. Фактическата сила на нормативното 5. Институционализация на правната норма Четвърта глава. НОРМАТИВЕН И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СТРОЕЖ НА ПРАВОТО 1. Правна доктрина 2. Правни принципи 3. Нормативен характер на съдебната практика 4. Могат ли да се институционализират правната доктрина, правните принципи и съдебната практика Пета глава. НОРМАТИВНОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОСТ НА ПРАВНАТА СИСТЕМА 1. Същност и характерни особености на правната система 2. Философски и нормативен смисъл на понятието „източник на правото“ 3. Правната система от гледна точка на нейните действеност и ефикасност Шеста глава. НОРМАТИВИЗМЪТ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМЪТ КАТО ДВЕ ОТДЕЛНИ ДОКТРИНИ 1. Нормативизмът като доктрина 2. Понятието за юриспруденция. Юриспруденция и правен институционализъм 3. Институционализация и институционалност в правото 4. За разликата между нормативизма и институционализма 5. Правната действителност и методите за нейното изучаване 6. Предмет на изследване на нормативизма и институционализма ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ

...ведение в правото Защита правата на човека История на българската държава и право История на политическите и правни учения Конституци ... Обща теория на правото • Книги • История • Цени | Ciela.com ... ... Философският нормативизъм в правото - Димитър Радев. www.evtiniknigi.com 0.00 лв. същността на правото и направи своеобразно „въведение" в това изключително сложно, многообразно и комплексно нормативно явление, както и в основни негови институти. Предлаганият учебник по Обща теория на правото има следните цели: 1. Да се преодолеят старите схващания за правото, издържани в духа на ... store.bg - Философският нормативизъм в правото - Димитър ... ... . Предлаганият учебник по Обща теория на правото има следните цели: 1. Да се преодолеят старите схващания за правото, издържани в духа на юридическия позитивизъм и нормативизъм, и се дефинират основните правни понятия ... Предлаганият учебник по обща теория на правото има следните цели: 1. Да се преодолеят старите схващания за правото, издържани в духа на юридически позитивизъм и нормативизъм. Т. 2. 1997 - 2005. . - 2017 . - 560 с, [16] л. : факс. "Настоящото издание се отнася за втория етап от прехода в България, когато политическите и обществените въпроси постепенно започват да бъдат измествани от проблемите на икономиката ......