Безплатна електронна библиотека

Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права - Делян Недев

Наслади се Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права Делян Недев epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 12,67
ISBN: 9789542824749
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Делян Недев

Описание:

Изследването се интересува от зависимостта на първично придобитото право от пораждащия го фактически състав. Обхванати са различни хипотези, като се обсъждат правата на оригинерния собственик, предходния титуляр на правото, техните кредитори и правоприемници. Много от поставените въпроси засягат различни правни отрасли: конституционно право, вещно, облигационно и семейно право, граждански процес, административно право и процес, наказателно право и процес. Поради това книгата е насочена към широк кръг читатели: научни работници, практикуващи юристи и студенти по право.

...не на акта. 3. Допустимост за разпоредителни сделки по чл ... Правно действие на първичните способи за придобиване на ... ... . 73, ал. 2 СК. 4. Заглавие: „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права" Тип: научна монография. Автор: Делян Недев. Художник на корицата: Стоян Кораков. isbn: 978-954-28-2474-9 Заглавие: „Правно действие на първичните ... store.bg - Правно действие на първичните способи за ... ... . isbn: 978-954-28-2474-9 Заглавие: „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права" Тип: научна монография Автор: Делян Недев Художник на корицата: Стоян Кораков isbn: 978-954-28-2474-9 Дата на издаване ... .Въпрос № 17 ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ Същност и видове. Ограничения на собствеността. Интелектуална собственост. Собственост на чуждестранни лица. Способи за придобиване на собствеността. Придобивна давност. Понятие за ... Възможност за компенсация в случай че намалим цената на продукт, закупен от нас през последните 7 дни. Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права „ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СПОСОБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА" ДЕЛЯН ЙОРДАНОВ НЕДЕВ - задочен докторант Научен ръководител: доц. д-р Мирослав Димитров гр. София, 2016 г. Тема на дисертационния труд: „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права" 1. Информация за дисертанта. Уважаеми членове на на...