Безплатна електронна библиотека

Закон за концесиите

Наслади се Закон за концесиите epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 6,77
ISBN: 9786192260590
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Изданието съдържа новия Закон за концесиите, който е в сила от 2 януари 2018 г. С него се уреждат условията и редът за възлагане на различните видове концесии според предмета им – за строителство, за услуги и за ползване на обекти, които са публична държавна или публична общинска собственост, необходимото съдържание на концесионните договори, както и отношенията, свързани с контрола по тяхното изпълнение. Текстовете са анотирани с вътрешни препращания и с препращания към други нормативни актове.

...еделяне на концесионер, различна от посочените в ... Закон за концесиите - Новини от Economic.bg ... ... Отменен с § 3, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите - ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., в сила от 02.01.2018 г. Обн., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 ... Закон за концесиите | Министерство на туризма ... ., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 ... Новият Закон за концесиите влезе в сила на 1 януари 2018 г. С него се въвеждат изискванията на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия. Закон за концесиите. С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии . обратно в списъка свали Свързани документи Закон за концесиите С този закон се урежда публ...