Безплатна електронна библиотека

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - Александър Джеров

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 1998
РАЗМЕР: 4,9
ISBN: 954-879-557-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Джеров

Описание:

...ене миналата седмица парламентът прие Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд ... Право на собственост върху земите на горския фонд, Лекция ... ... . Законът влиза в сила веднага след обнародването му в ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД Обн. ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г. Чл. 13. [...] (3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 1999 г., изм. и доп.- ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 09.02.2007 г.) Правото на собстве ... Изпълнителна агенция по горите | Документи ... . ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г. Чл. 13. [...] (3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 1999 г., изм. и доп.- ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 09.02.2007 г.) Правото на собственост се доказва с нотариални и крепостни актове, нотариално заверени писмени договори, вписани протоколи за делба ... ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ НИКОЛАЙ ТИШЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" Относно: Плащания с компенсаторни инструменти УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИШЕВ, В отговор на поставените от Вас въпроси Ви ... Ползването на пълната функционалност и съдържание на продуктите, включени в Апис 7 Уеб, е възможно след заплащане на цената за едногодишен абонамент. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд изпращат в Централния регистър на компенсаторните инструменти в 7-дневен срок информация за издадените ......