Безплатна електронна библиотека

Данъчен пътеводител - новите осигурителни вноски 1

Наслади се Данъчен пътеводител - новите осигурителни вноски 1 epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2000
РАЗМЕР: 5,22
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...ен ден ... Следващата година ще е първата от 1998 година насам, през която няма общо намаление на нито една основна данъчна ставка (за корпорации, физически лица, по ДДС или акциз) ... ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС - чл.92 ЗДДС - СК Актив Консулт ООД ... ... . Какво означава това? Ето два примера: 1. Облагане на ... Съгласно § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО „осигурено лице" е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване п ... Дължими здравноосигурителни вноски за лице, за периода ... ... ... Съгласно § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО „осигурено лице" е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал ... София 1784, България бул.Цариградско шосе No 133, БИЦ-ИЗОТ, 2 ет., офис 244. +359 895 10 18 18; +359 896 69 99 69; +359 (2) 974 33 32 Справките по новите изисквания ще се подават от 14 март ... ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски (здравни осигуровки, вноските за пенсия, вноските за допълнително ... Ставка от 9% ДДС за заведения, но не за всички - без тези, които предлагат алкохол, както и за продажба на книги - в това число и електронни - за период от година и 6 месеца до края на годината - това предлагат депутати от ... Чл. 1. С този кодекс се уреждат производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните вземания, възложени на органите по ... Приложение № 1. към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 41 от 2018 г. в сила от 18.05.2018 г.) ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2015 г. ... данъчен експерт ... доход, върху който се дължат осигурителни вноски ... Пътеводител. ... и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и ...