Безплатна електронна библиотека

Развитие на реформата на наказателния процес - проф. д.ю.н. Никола Манев

Развитие на реформата на наказателния процес Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 6,63
ISBN: 9789542824589
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д.ю.н. Никола Манев

Описание:

Въвеждането на промени в законодателството, което регулира основни обществени отношения, е отговорна задача, която изисква внимателен анализ на новоустановените положения и тяхната ефективност. Несполучливото изпълнение на такава задача води до затруднения в практиката и непостигане на целите на съответното обективно право.Що се отнася до Наказателно- процесуалния кодекс, казаното има още по-голямо значение, като се има предвид, че наказателният процес е насочен към защита правата и свободите на гражданите, но и позволява законоустановено ограничаване на гражданите без влязла в сила присъда. Това завишава отговорността на законодателя, който трябва да положи максимални усилия, за да приеме гаранции за правилно разбиране и прилагане на законите. Законодателният процес следва да се изведе като приоритет в държавната политика по утвърждаване на устоите на едно демократично гражданско общество и правова държава.Наказателнопроцесуалният закон кодифицира материя, която до голяма степен е разнолика и не се отнася само до догматично нормативно регулиране на определени сфери на обществени отношения. Важно тук е, че наказателният процес дава способа за осъществяване на възникнала по правилата на Наказателния кодекс отговорност, а този кодекс урежда универсална санкционна защита на множество сфери на обществения живот. Спецификата на материалния закон, неговият предмет на правно регулиране дава отражение на приложимата процедура. Освен това, нормално, човешкото общество се развива, предвид което държавите и тяхната международна общност търсят нови формули, по-добри общовалидни стандарти и възможности за приемане на различна правна уредба, която по-успешно да удовлетворява необходимостта от рационално постигане на системата от ценности на съвременната цивилизация. Съответно в тази връзка и националният ни законодателен орган не може да прави изключение и това формира динамиката на промени в действащото обективно право и в доктрината.

...ропейския съюз. В нея подробно се анализират както ... За новия семеен кодекс и реформата в наказателния процес ... ... ... Образователната и научна подготовка на докторанти в областта на наказателния процес има за основна цел изграждането на учени, способни да генерират нови теоретични знания, задълбочено да анализират нормативните ... и относно тяхното необходимо съдържание. След ре ... Развитие на реформата на наказателния процес | Galaxy.bg ... ... и относно тяхното необходимо съдържание. След реформата през 1999 г. на отменения НПК и въвеждането с нея на съдебен контрол в досъдебната фаза на наказателния процес бяха Избери Развитие на реформата на наказателния процес от широката гама продукти на eMAG.⭐Поръчай онлайн и вземи с доставка до твоята врата! прокурора на убедителни писмени доказателства като предпоставка за основателност на искането, без отчитане особеностите на наказателния процес, е неприемливо. Основната цел на Фонда е да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания, като през 2020 г. се планира да бъдат обявени тематични конкурси в ... Наказателен процес. Схеми и таблици пето преработено и допълнено издание. Петото издание на учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината наказателно-процесуално право, изучавана в юридическите ... Изменението на ал.1 на чл. 127 НПК, придава на ревизионните актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски и приложените към тях ревизионни доклади proceedings of university of ruse - 2019, volume 58, book 7.1. - 157 - fri-2.101-1-l-03 actual problems in the use of special intelligence means Развитие на алтернативни услуги, включително приемна грижа в контекста на реформата на системата за закрила на децата - опитът на България Доц....