Безплатна електронна библиотека

Административно правосъдие - бр. 6 / 2017

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 9,93
ISBN: 0861-5268
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Новият Закон за държавните помощи. мерки срещу ограниченията на конкуренцията чрез предоставяне на държавни помощи – Денчо Славов Решения и определения на ВАС.

...МАТИВНИ АКТОВЕ - 12 - 2017 - СИЕЛА от 13 авг 2018г ... PDF ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Стратегия за въвеждане на ... ... . Прочети повече › АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ - БР. 5 / 2017 - МЛАДЕН МЛАДЕНОВ - СИЕЛА от 10 юли 2018г. Прочети повече › приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.). (4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2 ... АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ - БР. 6 / 2017 - МЛАДЕН ... ... .). (4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Индивидуалният административен акт може да 6. Младенов М., "Математическо тълкуване на правна норма-чл.109, ал.1 от Данъчния процесуален кодекс (ДПК) през призмата на теория на множествата" в Административно АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм., бр. 59 от ... Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2015 г. , в сила от 14.04.2015 г.) Искане, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено до компетентния орган и до АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ - БР. 6 / 2017 - МЛАДЕН МЛАДЕНОВ И ДЕНЧО СЛАВОВ- СИЕЛА от 10 юли 2018г. Прочети повече › 4 мнения • Страница 1 от 1 Abstract. Резюме: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", научна специално ЗАКОН за административните нарушения и наказания Обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г., изм., бр. 54 от 11.07 ... Административно правосъдие, издание на ВАС на Р България, 2012 Доставка на стоки и услуги по приложение № 2 към глава деветнадесета "А" с място на изпълнение на територията на страната, по ......