Безплатна електронна библиотека

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017 - Теофана Евгениева и Николай Павлевчев

Наслади се Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017 Теофана Евгениева и Николай Павлевчев epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 5,30
ISBN: 9789542826064
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Теофана Евгениева и Николай Павлевчев

Описание:

Ежедневно стотици, а може би и хиляди спорове биват отнасяни пред съда в търсене на справедливо разрешение, според общото предписание на закона. Поради спецификата на гражданското съдопроизводство, постановеното от съда далеч надхвърля по значение и смисъл субективните предели на силата на пресъдено нещо. Съдебните актове заживяват своето битие на съдебна практика. Трансформират се в обект на проучване и изследване от практикуващите юристи, от представителите на доктрината, от изучаващите правни дисциплини. В тази нелека задача на анализ и синтез на общозначимото, заслужава адмирации трудът на Теофана Евгениева и Николай Палевчев „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012–2017)“, който откликва на нарастващата потребност от книжни издания, представящи систематизирана съдебна практика по отделни правни материи.В някои случаи решенията на върховната съдебна инстанция ни дават авторитетно тълкуване, което разкрива точния смисъл на закона, а в други загатват за различия в правоприлагането, които често катализират тълкувателна практика на Върховния касационен съд, или са повод за законодателна намеса. В този смисъл сборникът не е статична картина на съдебната практика в определен отрязък от време, а по-скоро - визуализация на тенденциите при правораздавателната дейност в материята на търговската несъстоятелност. И ако е вярна латинската сентенция, че законът не отмерва точно, а оставя свобода на справедливия човек да разсъждава, то сборникът е добра отправна точка за мислещите и търсещите юристи. Д-р Нели Маданска Директор на Фондация за развитие на търговското право

...а цена и кратко резюме във framar ... ВКС ... .bg. Сборникът „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)" систематизира формираната в периода 2012-2017 г. казуална съдебна практика по чл. 274, ал. 3 и по чл. 290 ГПК, фокусирана ... ОСГТК на ВКС. В кръга на актовете по чл. 274, ... Предизвикай: Производството по несъстоятелност в ... ... . В кръга на актовете по чл. 274, ал.1, т. 2 ГПК попадат всички определения извън преграждащите, чието обжалване е изрично посочено в закона. ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ В ПРАКТИКАТА НА ВКС 2012-2017 - ТЕОФАНА ЕВГЕНИЕВА И НИКОЛАЙ ... В искането до КС пише: „В резултат на тези изменения в уредбата следва, че е предоставена възможност на синдика, Фонда или на кредитор с конкурентно вземане да предявят искове за ... Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017 Теофана Евгениева , Николай Павлевчев Издател: Сиела Сборникът „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)" систематизира формираната в периода 2012-2017 г. казуална съдебна практика по чл. 274, ал. 3 и по чл. 290 ГПК, фокусирана ... Поръчай "Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012-2017)" от Теофана Евгениева на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017) Теофана Евгениева, Николай Павлевчев Lex non exacte definit, sed arbitrio boni viri permittit Ежедневно стотици, а може би и хиляди спорове биват ... Началото на 2017 г. предложи динамични промени в уредбата на търговските правоотношения и по-конкретно в материята на търговската несъстоятелност.Първоначално с „Държавен вестник" (ДВ), бр. 105 от 30.12.2016 г. бяха приети ... Продавам Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС , 2018 издание. Добавена в 17:32, 16 май 2020 Преглеждания: 219 Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012 - 2017) Теофана Евгениева, Николай Павлевчев Сиела Производството е по реда на чл. 288 от ГПК. ... от значение за спора е решен в противоречие с практиката на ВКС- чл.280 ал.1, т.1 от ГПК. ... на касатора за откриване на производство по несъстоятелност ... Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017 Издателство: Сиела Автор: Теофана Евгениева и Николай Павлевчев „Допустимо е на основание чл. 637, ал. 6, т. 1 ТЗ образуването на ново съдебно производство срещу длъжника в открито производство по несъстоятелност на основание облигационна претенция /иск ... Теофана Евгениева и Николай Палевчев, Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017), Сиела и Предизвикай правото, isbn- 987-954-28-1995- По отношение на въпроса за действието на спирането на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 632, ал. 5 ТЗ върху правомощията на синдика и на длъжника е налице противоречива ......