Безплатна електронна библиотека

Книжовното наследство на българи на гръцки език през XIX век - том1 - Оригинали - Афродита Алексиева

Книжовното наследство на българи на гръцки език през XIX век - том1 - Оригинали Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 7,21
ISBN: 9789546171030
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Афродита Алексиева

Описание:

Двуезична книга на български и гръцки езикПървият томсъдържа оригинални прои дения, a вторият - преводи. И в двата томатекстовете са разделени в два подраздела: проза и поезия. В раздела„Оригинална проза" материалите са разпределени в подраздели по вид илижанр, а във всеки подраздел - по хронологически принцип (макар че къдебяхме принудени да го нарушим).Едининтересен феномен в българския културен процес през Възраждането екнижовната дейност па българи на гръцки език. Тя е обусловена отцялостния културен ЖИВОТ на Калканите и специално от създалите се вбългарските земи условия през този период. Формрането на голяма част отпредставителите на българската възрожденска интелигенция в гръцкипросветни центрове от първата половина на XIX век им дава възможност даовладеят гръцкия език, да се запознаят с идеите на гръцките просвещепскидейци и чрез гръцката книжнина да влязат в достъп с научните постиженияна Западна Европа. Билингвизмът е характерно явление за тезиинтелигенти. Те до такава степен овладяват гръцкия език, че създават нанего лично творчество, преводи на поетични и драматични творби,художествена проза, научна литература, преводна и оригинална учебнакнижнина, оригинални и преводни научни съчинения - исторически,филососки, в областта на естествените науки. А през втората половина настолетиего, когато пред тях стои въпросът за извоюване самостоятелносттана Българската църква, те излагат църковната политика и своитесхващания и на гръцки, за да бъдат по-добре разбрани от представителитена Цариградската патриаршия. Гръкоезична книжнина са създали следните възрожденски дейци: НиколаПиколо, Атанас Богориди, Петър Берон, Иван Сели-мински, КонстантинФотинов, Неофит Рилски, Райно Попович, Иван Добровски, Иван Димитриевич,Иван Симеонов, Дамаскин Рилец (Велешки), Антон Киряков (които творятглавно през първата половина на XIX век), Григор Пърличев, ГаврилКръстевич, Одисеи поп Николов (Симеон Варненско-Преславски митрополит),Марко Балабанов, Григорий Немцов, Иван Чомаков, Иван Горанов, ПетърБояджиев, Петър Протич (през втората половина на XIX век). Задача на настоящото издание е да бъде събрана в няколко тома повъзможност най-пълно гръкоезичната книжнина, създадена от българи презпериода на Възраждането, при това в оригинален вид (на гръцки език) спаралелен превод на български (съответно с коментар и бележки потекстовете), за да се изгради една по-цялостна представа за товатворчество, за да може да се проучи по-задълбочено в неговото жанрово итематично разнообразие, езикови особености и да се намери подобаващотому място в балканския културен процес. Едностранното представяне натекстовете само в български превод, както са повечето от публикуванитедосега, по наше мнение не може да създаде вярна представа за оригинала. Материалите в първите два тома са главно литературни: художественалитература, история на литературата, дописки за периодимни издания,слова, речи, диалози, изорапи сентенции, опнеш жития, предговори.

...ксандров Появата на т ... Яко! Възраждането на българите. Част 1. История 8. клас ... .нар. "македонски книжовен език"(1) е уникално явление в европейската лингвистична действителност от средата на ХХ век, нямащо нищо общо с нормалното възникване и ... Книжовно наследство на българи на гръцки език през ХІХ век. Т. І, Оригинали. ... (xviii ... Българската Култура Xv-xvii Век ... . Т. І, Оригинали. ... (xviii- първата половина на xix век). София: 1995, с. 54-68. История на България е онлайн библиотека, която съдържа публикации на български историци. Нашата цел е да поддържаме общодостъпен, задълбочен и надежден източник за историята на България, на който историците да ... На ред с това, българската църква се управлява от византийски духовник, проповедта от амвона звучи на гръцки, т.е. гръцкият език се превръща постепенно в официален за българската държава. Така например Иван Пеев Плачков (1864-1942), който е популярна и заслужила фигура в българския културен и обществен живот след Освобождението до 40-те години на ХХ век, през началния етап от ... На второ място - именно поради историята си научното описание на строежа на днешния българския език се вмества в тези рамки, създадени за дешифрирането, описанието и изучаването на ... Дионисий Дивний- ученик на св. Теодосий Търновски. Прочува се с умелите си преводи на книги от гръцки на славянски език, с което си спечелва прозвището Дивний (чуден, учудващ). Св. История на новобългарския книжовен език и на българското езикознание. Секция за съвременен български език. Срок: 2012-2015. Вид на проекта: колективен. Финансиране: бюджетна субсидия Международна Програма по гръцки език, история и култура през 2012 г. Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. Универсална библиотека за книги и текстове на български език. Над 3000 автори. Поддръжка на FictionBook (FB2), EPUB и TXT. незначителна орда, дошла начело с кан Аспарух през втората половина на 7 век, а тази орда нямала нищо общо с траките, които преди това били изчезнали от нашата земя. Езикът на прабългарите не е бил синтетичен, защото няма как само за няколко века да мине към аналитизъм. Прабългарите, по-осезаемо, идват през 7 век на Балканите....