Безплатна електронна библиотека

Практически наръчник по оториноларингология - проф. д-р Иван, Ценев д-р Емил Ценев

Можете да го намерите тук Практически наръчник по оториноларингология pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА:
РАЗМЕР: 3,93
ISBN: 978-954-449-464-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р Иван, Ценев д-р Емил Ценев

Описание:

В настоящотопрактическо ръководство по оториноларингология разглеждаме най-честосрещаните заболявания на ушите, носаи гърлото, включително и тези на органите в шията, коиточестосъздават диагностични затруднения. В ръковдството сапредставени и подробно описани редица консервативно-терапевтични ихирургически оперативни техники при някои остри животозастрашаващисъстояния и заболявания с подходящия за тях алгоритъм наповедение и последователност на лечебни действия.Подробното разглеждане на някои патоморфологичниособености на редица болестни единици и тяхното отражение върхуфункциите на различните системи и органи допринася впредлаганата оториноларингология за етиопатогенетично свързване междуклиничните прояви на заболяванията, подпомага леснотозапаметяване на типичните прояви на отделните клинични единици. Потази причина предлаганото ръководство пооториноларингологияспоред нас е подготвено и може да се използва катостандартенучебник за студенти по медицина, дентална медицина, заспециализиращи УНГ-болести и общопрактикуващи лекари, а предлаганият къмръководството набор от тест изпитни въпроси е изключително подходящ застуденти, провеждащи следването си поцикличната система на обучение, което е общоприет стандартзаЕвропейската общност. С последното подчертавамеевропейскатанасоченост на предлаганата от нас оториноларингология,къдетоизпитите се провеждат единствено и само с тест.

...ство от оригиналната печатна версия ... Всичко се решава преди детската градина - Лира ... . Практически наръчник по хомеопатия Около нас е в ход мощно всеобщо движение, движение в подкрепа на нова, по-ефективна, по-малко токсична, по-хуманна форма на здравна грижа, в чийто център е ... Финтовете в риболова : Практически ... Практически наръчник по оториноларингология от проф. д-р ... ... ... Финтовете в риболова : Практически наръчник за начинаещи и напреднали / от: Светлев, Николай Публикувано: (2010) Нашето риболовство по Дунава и блатата му : Извлечение от протоколите на първия ... Проект bg051РО001-6.02.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешните състояния" е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г ......