Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2011 г. - Христина Митрева, Валентина Кръстева и др.

Можете да го намерите тук Социално осигуряване 2011 г. pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 8,48
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христина Митрева, Валентина Кръстева и др.

Описание:

Всичко за държавното обществено осигуряване, задопълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионноосигуряване през 2011 г.:Съдържание:актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и други нормативни актове;писма и указания на НОИ и на НАП по прилагането на КСО и ДОПК;подробни коментари по промените в осигурителното законодателство;приложна информация.

...за здравното осигуряване през 2011 г ... Счетоводна къща "Прима Интелект": Относно: Закон за ... ... . • Промени в наредбите, свързани със социалното и здравното осигуряване Кодекса за социално осигуряване и § 4, 26 850,0: ... ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01. ... Социално осигуряване - 2019 г. - ИК "Труд и право" ... . (ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2011 Г.) ... С друго Постановление на Министерски съвет № 300/10.11.2011 г., МРЗ се увеличава с още 20 лева и от 1 май 2012 г. размерът и ще е 290 лева. Промени и допълнения в Кодекс за социално осигуряване 9 от Кодекса за социално осигуряване за август и септември 2012 г. се внасят без лихва до 31 октомври 2012 г. § 7 . Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г. Закон за бюджета на ДОО за 2012 г. Закон за бюджета на НЗОК през 2012 г. Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2012 г. Проблеми и казуси от съществуващото законодателство до края на 2011 г. Относно: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.), Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100, от 21.12.2010 г.) и Закон за бюджета на Националната ... Държавният надзор върху допълнителното социално осигуряване- гаранция за защита интересите на осигурените лица. С мисията да защитава интересите на осигурените лица беше създадена ДАОН. Социално осигуряване (и данъци) - Великобритания Данъците (без осигуровките) във Великобритания Данък общ доход за доходи от 0 до 37400 паунда на година 20% (група 1) Данък общ доход за доходи от 37400 до 150 000 паунда на година 40% ... До 15 Октомври 2019 г. дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби за еднократна помощ за първокласници, за учебната 2019/2020 г. С друго Постановление на Министерски съвет № 300/10.11.2011 г., МРЗ се увеличава с още 20 лева и от 1 май 2012 г. размерът и ще е 290 лева. Промени и допълнения в Кодекс за социално осигуряване 1 КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в ... Промени в социалното и здравното осигуряване - 2011 г. Социалното и здравното осигуряване през 2011 година Осигурителни вноски, осигурителен доход, осигурителни права Приложения. Таблица за размера на осигурителните ... Осигурени лица Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и ... Последни промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Указания на НОИ и НАП. - Промении в наредбите, свързани със социалното и здравното осигуряване. ... 04-02-2011 г. Обществено осигуряване - избрани въпроси и отговори от системата на МТСП. Публикувано на 31.05.2011. 1. На колко години е разрешено детето да работи със съгласие на родител? ОТНОСНО: Прилагане на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване ... ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) образците на данъчните декларации и декларацията по чл. 29а, ал. 4 п...