Безплатна електронна библиотека

Христо Караманджуков - радетел за българщината в Родопите - Петър Маринов

Наслади се Христо Караманджуков - радетел за българщината в Родопите Петър Маринов epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 8,21
ISBN: 9789543780808
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Петър Маринов

Описание:

Кой е ХристоКараманджуков? Това е учителят, издателят, общественикът, коготоспокойно можем да поставим в пантеона на онези родопчани, коитопосветиха своя живот и дейност за благото и просперитета на свояталюбима планина. Близо четвърт век, без прекъсване от 1921 г. до 1947 г.,той издава народоучното списание „Родопа". Няма друго родопско издание стакова дълго съществуване. Само това да беше направил през своя живот,заслугите му нямаше да бъдат по-малко, защото Христо Караманджуков и сп.„Родопа" представляват едно неразривно свързано цяло. След изданията наСтою Шишков, Васил Дечев и др. то е най-голямото по значимост ивсеобхватност родопско периодично издание. И учен, и грамотен инеграмотен, и млад и стар, и християнин и мохамеданин ще намерят в негопо нещо интересно за себе си. То е енциклопедия, летопис наобщородопската действителност по онова време с всичките й лъкатушения иразнообразие. На това списание Христо Караманджуков е редактор, издател иразпространител, издържа го със свои средства и от събраните абонаменти.Затова то е смисълът на неговия живот, с него е живял и изразявалболките и радостите на родопското население. Той е душата на списанието.Чрез него общувал с целия Родопски край, откъдето имал дописници,съдружници и сподвижници. Спомените си за Христо Караманджуков, Петър Маринов пише още през 1977г. по повод 100 години отеговото рождение. Те обхващат периода слез30-те години на ХХ век, когато П. Маринов става сътрудник на сп. Родопа иги сближава идеята за приобщаването на българите мохамедани отРодопския лабиринт към българщината.Спомените на Петър Маринов за Христо Караманджуков са допълнени смногобройни писма и документи, разменяни между двамата в продължение намного години. Те са ярка илюстрация на техните лични и обществениотношения, говори се за факти и събития от близкото и далечното минало,обсъждат се варианти за решаването на дадени проблеми, особено свързани сбългарите мохамедани, за развитието на обществените и културнитепроцеси в Смолян и района, по списването на сп. „Родопа", неразбиранетоот висшестоящите ръководни органи за характера на живота, бита ипоминъка на среднородопското население и още и още други въпроси, коитостоят на дневен ред. Тази книга е хронология на всичко онова, което е свързано с дейността поприобщаването на българите мохамедани от Родопския край къмбългарщината, тяхното културно и просветно развитие и народностноосъзнаване. Едно широко поле за младите изследователи за изясняване натози толкова важен дял от родопската история. Въпреки че спомените са написани през 1977 г. въпросите засегнати в тяхне губят своето актуално значение и днес. Текстът в книгата е такъв,какъвто е в оригиналния машинописен вариант. Направена е само техническаредакция, избегнати са някои повторения на изрази и мисли. Прибавени саи бележки по съдържанието за обяснение на някои събития, имена идиалектни думи.

...тел за българщината в Родопите Петър Маринов Тангра ТанНакРа Ще бъде представена и книгата на Петър Маринов - "Христо Караманджуков - радетел за българщината в Родопите" ... PDF 50 ГОДИНИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ СМОЛЯН ... . „Петър Маринов е летописецът на Дружба „Родина". Христо Караманджуков. Радетел за българщината в Родопите - Петър МариновТангра ТанНакРа, 2011 г. Програмата започва в 18 часа с честване на 135 години от рождението на Христ ... Чокманово празнува днес - Смолян днес! ... . Христо Караманджуков. Радетел за българщината в Родопите - Петър МариновТангра ТанНакРа, 2011 г. Програмата започва в 18 часа с честване на 135 години от рождението на Христо Караманджуков и презентация на книгата"Христо Караманджуков - радетел за българщината в Родопите". За продукта: В това издание са предадени спомените на Петър Маринов за дългогодишния издател на списание „Родопа" Христо Караманджуков. Книгата е хронологи Научната конференция ще завърши в края на днешния ден с представяне книгата на Петър Маринов „Христо Караманджуков - радетел за българщината в Родопите". Източник: SmolyanNews.com. Сподели в Facebook Христо Караманджуков - радетел за българщината в Родопите. Спомени, писма и документи. Автор П. Маринов. Изд. Териториален архив - Смолян и др., 2011. 287 с. Симеон Фисински - един от Дружба ... Вторият важен момент в доклада на проф. Филчев бе участието на Христо Караманджуков в четата на войводата Георги Кондолов и подготовката на Странджанс...