Безплатна електронна библиотека

Капиталови търговски дружества - проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Георги Стефанов, проф. д-р Камелия Касабова и д-р Таня Бузева.

Капиталови търговски дружества Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 6,12
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Георги Стефанов, проф. д-р Камелия Касабова и д-р Таня Бузева.

Описание:

Изданието „Капиталови търговски дружества” представлява съвременен прочит на книгата на проф. д.ю.н. Витали Таджер,издадена от ИК „Труд и право” през 1997 г. Тя предлага систематизиранознание за правноорганизационния статут и поведението на капиталовитетърговски дружества:

...ата организационна форма на съвременните предприятия ... 7.2. Намаляване на капитала на акционерното дружество ... . Те могат да имат различна структура и начин на функциониране, като... Учредяване на търговски дружества. Учредяване на всички видове търговски дружества! За капиталовите дружества това имущество представлява техния капитал За капиталовите дружества правила има - те са уредени в Търговския закон - уредбата на АД и ООД. ...капиталови търговски дружества или увеличаване кап ... kapitalof.com ... . ...капиталови търговски дружества или увеличаване капитала на вече учредени капиталови търговски дружества. Според промените, едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, както и тези търговски дружества (дъщерни), чиито капитал е... Апортът в капиталовите търговски дружества. Автор: Атанас Петров. § 1. Значение и функции на непаричната вноска. 1. Значение на вноските при търговските дружества. Исторически търговското дружество възниква през IX-Xв. Гарантиращата (обезпечителната) функция на капитала не е доведена до крайност и при капиталовите търговски дружества. Търговски дружества на МВР. 1-во тримесечие. Справка към 31.03.2020 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно... Дружеството е консултирало промишлени и инвестиционни дружества при издаването на Сфери на дейност - капиталови пазари, корпоративно и търговско право и недвижими имоти. Местни и чуждестранни търговски дружества, публични и финансови институции, които Мога ли да открия съвместна депозитна сметка на името на няколко управлявани от мен дружества? Ако дружеството реши да намали основния си капитал чрез изкупуването на акции с клауза за обратно изкупуване, изкупуването се извършва по твърдата изкупна цена и тъй като тя е... Учредяването на така наречените капиталови търговски дружества (ООД, АД и КДА) с цел осъществяване на определена търговска дейност неизменно е свързано с внасяне на... Капиталови търговски дружества В...