Безплатна електронна библиотека

Пластични реконструкции на хранопровода - Христо Стоев

Наслади се Пластични реконструкции на хранопровода Христо Стоев epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 10,39
ISBN: 978-954-321-878-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Стоев

Описание:

Трудностите в овладяването нареконструктивната хранопроводна хирургия се дължат на редица специфичнианатомични, общи и частнихирургични особености, но най-вече на труднитактически решения, които могат да бъдат синтезирани най-общо до избор -на достъп, на заместващ орган, на трасе за полагане на хранопроводнатапластика и място за конструирането на хранопроводната анастомоза. Книгата се опира на широко сравнителноисторическо изследване на наследството от идеи и практики по въпроситена езофагопластиките, проучване на хирургични пациенти и на кадаври,върху които по всички правила на съвременната експериментална наука саосъществени важни за теорията и практиката морфологични и морфометричниизмервания. Авторът използва модерни техники за проучване на съдоватаанатомия на стомаха и колона, подчинявайки ги на целите си – подобряванена резултатите от лечението на тежката хранопроводна патология вБългария. Споделен е респектиращ собствен опит под формата на клиничнопроучване – анализ на колопластични операции. Включени са детайлниописания, подробности от литературата и от автора, относно основаниятаза един или друг хирургически избор, важни и самокритични обсъждания наусложненията, смъртността, функционалния резултат в близка и по-далечнаперспектива. Стремежът е да се изложи подробно несамо сегашното знание за многобройните възможности за хранопроводнозаместване, но и да се определят техните граници, като излагането нафактите да бъде от полза не само за практикуващия хирург, но и да дадеидеи за размисъл на други изследователи при търсене отговор на все ощемножество открити въпроси. Доц. д-р Христо Георгиев Цеков, дм еспециализирал е във Франция (Париж и Страсбург). Внедрил е няколкооригинални оперативни и диагностични методики, които преди това не саприлагани в България: едноетапна трансхиатална езофагектомия сезофагопластика в спешната хирургия, оперативен метод за лигиране наarteria colica media за подобряване на кръвоснабдяването на дебелоточерво при подготовката му за бъдеща колоезофагопластика, интраоперативниизследвания (Доплер-ехография и ангиография) за верификация наваскуларизацията на стомаха при оформянето му в неоезофаг с огледполагането му по трансторакално трасе. Автор е на 110 научни публикации.Член е на Българския Лекарски Съюз, Българското Хирургическо Дружество,International College of Surgeons.

...раст изискващи пластично възстановяване ... Роботизирана хирургия. Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда ... ... Динамика в развитието на изобразителните способности на децата ... перфорациите и руптурите на хранопровода. ... Пластични реконструкции на хранопровода ... Пулсиране на хранопровода, като забелязвате, че изпитвате затруднения при преглъщането на течности. Усещате, че храната, която ядете, остава ... Купи Пластични реконсктрукции на хранопровода (2011) ... . Усещате, че храната, която ядете, остава в хранопровода ви и ви е трудно да преглъщате. Пластични реконструкции на хранопровода. Автор: Христо Стоев Издателство: Изток-Запад Корица: Мека Брой страници: 152 15,00 лв. Активирай гения в теб ... Лечение на химически изгаряния на хранопровода. Тактика терапевтични интервенции, определени от лезии етап неговата клинична форма, евентуално оказване на първа помощ или ранен пристигане в спешното отделение или ... Роботизирана хирургия Да Винчи в отделението по Урология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Роботизирана хирургия с Да Винчи се прилага в отделението по Урология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда от 2017 г. Пластични реконструкции на хранопровода Издателство: Изток-Запад Автор: Христо Стоев Стесняването на хранопровода, което предизвиква връщането на киселото съдържимо от стомаха в хранопровода. Основният симптом е чувството за парене в гръдния кош, т. е. киселини. Сборникът съдържа изследвания на петдесет български и чуждестранни учени, свързани не само творчески, но и житейски с юбиляря. Основната част от публикациите са на историческа тематика, но освен тях са включени и ... Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване...