Безплатна електронна библиотека

Наказателно-процесуален кодекс 2011

Наслади се Наказателно-процесуален кодекс 2011 epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 8,29
ISBN: 9787656866051
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сила от 12.08.2011 г.Наказателно-процесуалнияткодекс определя реда, по който се извършва наказателното производство,за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване навиновните и правилно прилагане на закона. Наказателно-процесуалнияткодекс осигурява защитата от престъпни посегателства срещу РепубликаБългария, срещу живота, свободата, честта, правата и законните интересина гражданите, както и срещу правата и законните интереси наюридическите лица, и съдейства за предотвратяване на престъпленията иукрепване на законността.Наказателно-процесуалният кодекс се прилагаза всички наказателни дела, образувани от органите на РепубликаБългария. Прилага се и при изпълнението на съдебни поръчки на другадържава, направени по силата на договор или при условията на взаимност.Разпоредбитена Наказателно-процесуалния кодекс се прилагат от влизането им в сила иза процесуалните действия, които предстоят по незавършени наказателнипроизводства.

...ени във връзка с наказателно производство ... Наказателно-процесуален кодекс (15-то издание 2015) | Ozone.bg ... . 4. Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Присъдата на чужд съд за престъпление, за което се прилага българският Наказателен кодекс, се взема предвид в случаите, установени с международно ... Наказателно-процесуален кодекс ... на вещ ... Ciela Norma - Наказателен Кодекс - Онлайн Кодекси ... ... Наказателно-процесуален кодекс ... на вещи в полза на държавата по реда на Гражданския процесуален кодекс. ... ДВ, бр. 93 от 2011 г.) са допуснати съществени нарушения по чл. 348, ал. 1, т. 1 - 3 по съдебни ... НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС . Обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., изм., бр. 46 от 12 ... 19. издание към 1 септември 2019 г. Представена е уредбата на наказателния процес - Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с ... 19. актуализирано издание към 1 септември 2019 г. Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания" на ИК „Сиби".. Представена е уредбата на наказателния процес - Наказателно-процесуален кодекс, Закон за ... - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2011 Г.) НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... Наказателно-процесуалният кодекс определя реда, по който се и...