Безплатна електронна библиотека

Престъпления против интелектуалната собственост - Пламен Дацов, Петър Петров

Bсички Пламен Дацов, Петър Петров Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 3,59
ISBN: 9789542810254
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пламен Дацов, Петър Петров

Описание:

Престъпления против интелектуалната собственост е първата порода си монография в България, написана от изявени практикуващи съдии.Книгата разглежда както международноправните аспекти в тази област направото, така и всеки един текст от Наказателния кодекс, свързан с тозивид престъпления. Направен е паралел между вътрешното и международнотозаконодателство, като се акцентира на това от Европейския съюз.Монографията е особено ценна заради сравнителноправния метод наотделните текстове от материалния наказателен закон. Предимството натази разработка е също обстойният, дори и от историческа гледна точка,анализ на вътрешното законодателство и съответните бланкетни правнинорми, свързани с разглежданата материя. Авторите дават и своитезаконодателни предложения за промени в областта на интелектуалнатасобственост:Международноправни аспекти в областта на интелектуалната собственост;Престъпление по чл. 172а, ал. 1 от НК; ·Компютърно пиратство; ·Състави на чл. 172а, ал. 2–6 от НК; ·Престъпление по чл. 172б от НК; ·Плагиатство. Сравнение на интелектуалните престъпления със сходни състави по НК;Предложения за законодателни промени.

... отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против ... ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - ПЕТЪР ... ... ... Престъпления против интелектуалната собственост. 1. Това са престъпленията по Глава трета от Особената част на НК. Пренебрежимо малко са делата за престъпления по чл.173 и 174 от НК, така анализа ще е съсредоточен върху"същ ... 13. Престъпления против правата на гражданите. | Лекции по ... ... . Пренебрежимо малко са делата за престъпления по чл.173 и 174 от НК, така анализа ще е съсредоточен върху"същинските" престъпления против интелектуална собственост- по чл. 172а и чл. 172б от НК ... Престъпления срещу интелектуалната собственост е първата по рода си монография в България, написана от изявени практикуващи съдии. Мисля, че законодателят трябва да предвиди промени в чл.172а от НК, които да са адекватни на новите технически особености при извършване на престъпления против интелектуалната собственост ... Третата книга от Серия „Криминалистика" предлага методика на разследване на две категории престъпления, по които се срещат значителни трудности в практиката - тези против интелектуалната собственост и тези ... Престъпленията против собствеността са уредени в глава v от Особената част на НК. Техен родов обект са обещстевените отношения, свързани с упражняването на правото на собственост. Книга » Разследване на престъпления против интелектуалната собственост : Разследване на престъпления, свързани с културно исторически ценности ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Българският Наказателен кодекс се нуждае от спешни изменения в частта „Престъпления против интелекту...