Безплатна електронна библиотека

Даване вместо изпълнение - Методи Марков

Bсички Методи Марков Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 4,80
ISBN: 9789547307704
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Методи Марков

Описание:

Договорът за даване вместоизпълнение е средство за облекченопогасяване на задълженията и за осигуряванесъбирането на вземанията.Той може да се използва и като средство за финансовооздравяване напредприятия и банки в условията на икономическа криза, наред сразсрочване, отсрочване, опрощаване и редуциране на задълженията.Правнатауредба е лаконична, апубликуваните решения на съдилищата във връзка сдаването вместо изпълнение сатвърде малобройни. Въпреки ограниченоточисло на споровете (резултат отудовлетвореността и на двете страни отблагополучното приключване на технитеотношения), във връзка съссключването и изпълнението на договора се поставятредица въпроси, накоито доктрината не е далаотговор.В сборника "Даване вместо изпълнение" сеизяснява въпросътза същността на явлението като самостоятелен виддоговор, като се разглеждат вдискусионен план неговите характеристики.Правят се съпоставки с множествосходни правни фигури. Разглеждат сепредметът и обектът на договора, както иособеностите, свързани съсстраните. Обръща се внимание на възможните права изадължения настраните, както и последиците от тяхнотонеизпълнение.МетодиМарков е професор в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на „Искътпо чл.108 от ЗС“, „Ограничаване на конкуренцията“, „Ограничаване наконкуренцията отдържавата“, „Ипотеката“, на книгите от поредицатаModus studendi„Семейно инаследствено право“ и „Облигационно право“ идр., както и на многобройнипубликации в периодичния правен печат.

...ница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... store.bg - Закупилите книгата "Даване вместо изпълнение ... ... . Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той може да се използва и като средство за финансово оздравяване на предприятия и ... Трябва да се отбележи, че плащането ... ДАВАНЕ ВМЕСТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ... ... Трябва да се отбележи, че плащането чрез чекове, както и договорите, при които вместо плащане се дава нещо друго (т.нар.даване вместо изпълнение - datio in solutum), не подлежат на регулиране за ... Тук става дума наистина за даване вместо изпълнение. Идеята на чл. 152 според мен е някой да не се набута именно предварително - когато все още опасността не е наближила и той си мисли, че няма ... Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той може да се използва и като средство за финансово оздравяване на предприятия и ... Относно: Данъчно третиране на ипотечен заем при „даване вместо изпълнение" по реда на ЗДДС. По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ" - ..свх. № /08.10.2012 г., Ви уведомяваме за следното:В запитването е ... Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Даване вместо изпълнение". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. „даването вместо изпълнение " от сходни правни фигури . Считам , че в чл .99 ЗЗП не се урежда „ даване вместо изпълнение ", а факултативно задължение . Даване вместо изпълнение на Методи Марков сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Съдът е приел,че с джиросването на складовия запис в двете му части / с бланково джиро върху стоковия запис и пълно джиро върху заложния / страните са постигнали съгласие за даване вместо ... 5 5Определение по т. д. № 1333/13 г., ВКС, ТК, І-во отд. Определение по т. д. №1333/13 на ВКС, ТК, І-во отд. P. 1О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №850 София, 15.11.2013 год. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, състав на ... задължението, т.е. изпълнение, различно от дължимото, може да се случи само с изричното съгласие на кредитора. В този случай е налице нов договор по смисъла на ЗЗД - даване вместо изпълнение. 2 Настоящият учебник цели да улесни студентите в самостоятелното изучаване същността на правото и направи своеобразно „въведение" в това изключително сложно, Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той м Изготвяне на проекти на нотариални актове за сделки с имоти - продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение, учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на сграда и ... Алтернативното обективно съединяване на искове в гражданския процес Въведение Алтернативното об...