Безплатна електронна библиотека

Транспортни престъпления - Ралица Костадинова

Наслади се Транспортни престъпления Ралица Костадинова epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 4,1
ISBN: 9789542810599
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ралица Костадинова

Описание:

В книгата " Транспортни престъпления" авторът изследва същността натранспортните престъпления и в частност ролята на наказателното право впротиводействието на транспортния травматизъм. Актуалният характер накнигата се определя от липсата на самостоятелно и пълно изследване вбългарската правна литература, което да изследва наказателноправнатазащита на транспортната безопасност. Проблемите, свързани странспортните престъпления, имат значение както за правната теория, такаи за нормотворчеството и правоприлагането, имащи за целпротиводействието на транспортната престъпност.Книгата би била полезна на научни работници в областтана правото, на съдии, на прокурори, служители на КАТи адвокати по наказателни дела, а също така и на студентите по право.

...полезна на научни работници в областта на правото,на съдии, на прокурори, служители на КАТ И адвокати по наказателни дела, а също така и на студентите по право ... 《Транспортни престъпления》| Ралица Костадинова | Книги от ... ... . Анализи Не оставаме безучастни. Не бъдете и Вие! Събития 29.11 - 01.12.2019 Фондация „Антикорупционен фонд" с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия организира обучителен семинар за разследващи журналисти ... ТРАНС ... 38. Престъпления против транспорта. | Лекции по Право ... .12.2019 Фондация „Антикорупционен фонд" с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия организира обучителен семинар за разследващи журналисти ... ТРАНСПОРТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - РАЛИЦА КОСТАДИНОВА - СИЕЛА е от раздела за правна литература. Вижте актуална цена и кратко резюме във framar.bg. Така се стига до обобщаване на признаците на родовото понятие - „транспортни престъпления" чрез анализ на отделните видове „престъпления по транспорта" (РазделІІ на Глава ХІ от НК). Столичната дирекция на вътрешните работи предприема всички необходими мерки за охрана на обществения ред и безопасност на движението в столицата във връзка с предстоящото дерби на 20 юни/събота/ от 16.15 часа на ... Транспортни престъпления : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност наказателно право по шифър 05.05.16. » Книги » Транспортни престъпления Транспортни престъпления Автор: Ралица Костадинова г. за тези престъпления наказанието не се изпълнява, ако тъжителят е поискал това, преди да започне него-вото изпълнение (чл. 84, ал. З). РЕАБИЛИТАЦИЯ § 1. В настоящата книга авторът изследва същността на транспортни те престъпления и в частност ... Цена: 25.00 лв. Книга. Ралица Костадинова е доктор по право и главен асистент по наказателно право в Департамент Право на Нов български университет. Член е на Международната асоциация по наказателно право и проектен ... Спогодба за двойно данъчно облагане. Неколкократно наши кл...