Безплатна електронна библиотека

Кодекс на труда - Коментар 2012 г. - Милен Иванов, Вергиния Велева, Мариета Харизанова

Наслади се Кодекс на труда - Коментар 2012 г. Милен Иванов, Вергиния Велева, Мариета Харизанова epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 3,23
ISBN: 1116*
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Милен Иванов, Вергиния Велева, Мариета Харизанова

Описание:

Съдържание на Кодекс на труда - Коментар 2012:Възникване и изменение на трудовото правоотношениеДисциплинарна отговорност. Нарушение на трудовата дисциплинаИмуществена отговорност на работника или служителяОбезщетенияЗдравословни и безопасни условия на трудТрудоустрояванеПрекратяване на трудовия договорТрудово възнаграждение. Изчисляване на възнагражденията

... ДВ, бр. 15 от 2012 г.) При сключването на трудовия договор служителят е длъжен да декларира своето имотно състояние пред лицето по ал ... Кодекс на труда | СЕМИНАРИ 2019: семинари по право и ... ... . 6. (5) (Нова - ДВ, бр. 15 ... Прекратихме трудов договор на 15.02.2012 г. с работник на основание чл. 327, т. 2 от КТ и сега работника иска обезщетение по чл. 221 от КТ. Договорът му беше срочен до 31.05.2012 г. 25 от 2001 г., в сила от 31. 03. 2001 г.) Този ко ... Кодекс на труда - ИК "Труд и право" ... . 2 от КТ и сега работника иска обезщетение по чл. 221 от КТ. Договорът му беше срочен до 31.05.2012 г. 25 от 2001 г., в сила от 31. 03. 2001 г.) Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата ... Семинар Кодекс на труда (КТ) 2012, 17 и 18 октомври 2012 г.: Актуални и спорни въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Виж повече » Кодекс на труда Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.) Наказателен кодекс Наказателно-процесуален кодекс Семеен кодекс Чл. 413. (1) Който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500. Кодекс на труда - Коментар 2012 г. Вергиния Велева Цена: 24,00 лв. Годишно счетоводно и данъчно приключване 2012 г. Георги Проданов ... Данъчно облагане 2012 - Коментар с над 500 примера ... ИК Труд и Право - издател на трудово-правна, социално-правна, финансова и търговска литература и софтуер Новите моменти в Кодекса на труда за 2012 г. Кодекс на труда (КТ) | Допълнителен труд при друг работодател Чл. 111. Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време ... За 2012 г. синдикатите и работодателите се споразумяха за праговете в 50 икономически дейности, в които са наети около 1.2 млн. души. В 45 от тях сумите растат, а в пет се запазват на сегашното си ... Цена: 24.00 лв. Книга. Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon.bg Кодекс на труда. Прекратяване на трудовия договор Чл. 325. (1) (Предишен текст на чл. 325, изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие ... Спрямо 2007 г. инвестициите са намалели със 79%, а чуждестранните инвестиции са регистрирали спад с шест и половина пъти през 2007-2012 г. Износът на капитал от страната ни нарасна миналата година ... КОДЕКС на труда Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.01.1988 г., изм. и доп., бр ... Съгласно Кодекса на труда (КТ), а именно чл. 127, ал.1, т.1 КТ, работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС И ... правоотношение в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. ... за поведение на служителите в Община Варна от 26.10.2012 г. ......