Безплатна електронна библиотека

Правно положение на нотариуса и нотариалната камара - Красимир Димитров

Правно положение на нотариуса и нотариалната камара Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 12,10
ISBN: 9789542811169
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Димитров

Описание:

Първатачаст от изложението е посветена на термина „нотариално право” инеговите различни значения, историческото развитие на българскотонотариално право и особеностите на обективното нотариално право следнотариалната реформа.Втората, най-голяма по обем част, саанализирани всички въпроси свързани с правното положение на нотариуса -понятието за нотариус, придобиване, загубване и възстановяване нанотариалната правоспособност, нейното съдържание. Разгледани сапроблемите, свързани с нотариалната кантора, служебния архив нанотариуса, помощник-нотариуса и неговите служители. Специално внимание еобърнато на новите институти – заместване на нотариус и преместване нанотариус, както и на новата уредба на нотариалните такси, отговорносттана нотариус и контрола върху неговата дейност.Третата част епосветена на Нотариалната камара, изведено е нейното определение ихарактеристика като юридическо лице, анализирани подробно са и нейнитеоргани – Общо събрание, Съвет на нотариусите, Контролен съвет иДисциплинарна комисия, като са изследвани тяхното конституиране,процедурни правила за работата им, компетентност, процедурни правила завземане на решения и контрол върху дейността им.

...равни сделки с нотариални актове ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Заглавие: Правно положение на нотариуса и нотариалната камара В структурно отношение трудът е разделен на три основни части. положение на нотариалната камара и материята на нотариалните такси. Процесуалното НП представлява с ... Правно положение на нотариуса и нотариалната камара ... . Процесуалното НП представлява съвкупност Не споделям мнението на Съвета на нотариусите, че при създалото се положение на форсмажор ("force majeure"), неотложните действия предвидени в Закона за мерките и действията по време на ... Автор е на книгите : „Нотариално право - Обща част" /2009 г./ , „Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара" /2012 г./, „Нотариални производства" /2013г./, както и на десетки студии и ... 2. Понятие и историческо развитие на нот удостоверявания.Нот. удостоверявания и ГП. 3. История и развитие на българското нотариално право 4. Правно положение на нотариуса по чл.2 ЗННД. 44. Права и задължения на нотариуса по ЗННД, Устава на Нотариалната камара и Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Правно положение на нотариуса и нотариалната камара Красимир Димитров В структурно отношение трудът е разделен на три основни части. Първата част от изложението е посветена на термина „нотариално право" и ... Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара / Красимир Димитров . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 152 с. ; 21 см Библиогр. с. 145-151. isbn 978-954-28-1116-9...