Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2012 - Бисер Петков, Даниела Асенова, Иван Карановски, Йосив Милошев, Катя Кашъмова, М. Касърова

Най-добре Социално осигуряване 2012 PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 12,9
ISBN: 1312-95-62
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Бисер Петков, Даниела Асенова, Иван Карановски, Йосив Милошев, Катя Кашъмова, М. Касърова

Описание:

Годишникът "Социално осигуряване 2012" излиза за шестнадесета поредна година и Ви представя цялостната проблематика на социалното осигуряване у нас през 2012 г.Публикувани са всички важни нормативни актове на държавното общественоосигуряване и на допълнителното социално осигуряване. Представени санай-важните указания на Националния осигурителен институт и наНационалната агенция за приходите.Акцентите впълните и подробни авторски коментари са поставени върху новите моменти восигурителното право: промените в сроковете и начина на подаване наданни за осигурените лица; ограничаването на обхвата на осигуренителица, за които прекратяването на осигуряването е законово изискване, зада им бъде отпусната пенсия; увеличената продължителност на базовитепериоди за изчисляване на размера на паричните обезщетения; промените вусловията за придобиване право на пенсия при различните категории труд;промените в реда и начина за промяна на участие и прехвърляне нанатрупаните средства на осигурените лица от един в друг фонд задопълнително пенсионно осигуряване и прочее.Предложен е и актуален коментар по преноса на осигурителните права порежима на координация на осигурителните схеми на държавите-членки наЕвропейския съюз.Годишникът е в обем от 816 страници и отразява състоянието на законодателството към 14 март 2012 г.Автории съставители на книгата са екип от водещите специалисти на НОИ и наНАП с ръководител д-р Бисер Петков – управител на НОИ.Целевата аудитория на книгата са счетоводители, финансисти и юристи;социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси;управители на търговски дружества и предприемачи; самоосигуряващи сеграждани; преподаватели и студенти във ВУЗ.

...но не е бил предвиден от законодателите ... Прилагане на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване ... . Най-новия Кодекс за социално осигуряване вижте тук >>> В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.110 от 17 ... Кодекс за Социално Осигуряване (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) В сила от 01.01.2000 г. ... ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) 9,9 на сто за сметка н ... Социално осигуряване - 2012 - ИК "Труд и право" ... ., в сила от 01.01.2012 г.) 9,9 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на ... Социално осигуряване 2015. Съдържание Книга-годишник Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2012 г. Промените в социалното и здравното осигуряване включват: Закон за бюджета на ДОО за 2012 г. Закон за бюджета на НЗОК през 2012 г. Социално осигуряване 2012. Годишникът "Социално осигуряване 2012" излиза за шестнадесета поредна година и Ви представя цялостната проблематика на социалното осигуряване у нас през 2012 г. Окончателните промени в кодекса за социално осигуряване, които ще гарантират стабилността на осигурителната система, ще бъдат гласувани днес от правителството. Относно Закона за бюджета на ДОО за 2014 и изменения в Кодекса за социално осигуряване, приет със ЗБДОО за 2014. (обн ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.) със Закона за допълнение на Кодекса на труда (обн. Списание „Диалог", ИНИ, Извънреден тематичен ii, август 2012 2. Представяне ролята на застраховането и осигуряването за постигане на ... (социално осигуряване, социално подпомагане, системата ... Актуална версия на КСО от 22.04.2014. Кодекса за социално осигуряване урежда обществените отношения, свързани със здравното и социално осигуряване. вторник, 10 юли 2012 г. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В ГЕРМАНИЯ Системата за социална сигурност в Германия обхваща пет законово установени типа: Здравно осигуряване, осигуряване за дългосрочни грижи ......