Безплатна електронна библиотека

Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи - Пенчо Станкулов

Bсички Пенчо Станкулов Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 11,30
ISBN: 9786199093603
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пенчо Станкулов

Описание:

Посочени са и относими влезли в силарешения на административните съдилища (включително на ВАС) по Законаза управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). ЗОП е субсидиарен закон спрямо ЗУСЕСИФ, Разрешените от административните съдилища юридически казуси по ЗОП във връзка с приложението му къмЗУСЕСИФ са изключително полезни, тъй като административните съдилища по области са касационна инстанция по административно - наказателните дела срещу възложителите по ЗОП, упълномощените от тях лица и срещу членовете на комисии. ВАС от друга страна се е произнасял в разширени съставипо казуси по ЗОП във връзка с производствата по ЗУСЕСИФ.Всички решения в настоящия сборник саподбрани с цел и в опит за практическа полезност и приложимост при работата на Възложителите и техните комисии, с цел максимално да се подпомогнат лицата, работещи в сферата на обществените поръчки, за законосъобразното изготвяне на документации и законосъобразното провеждане на обществените поръчки.След представяне на съответните решения, определения и разпореждания са изложени правен анализ и/или правни изводи отразяващи личното мнение на автора, изцяло базирано на практическия му опит. Посочени са и актове, които са толкова конкретни при разрешения на конкретни въпроси по ЗОП, че авторът не добавяправен анализ и/или правни изводи, тъй като такива не са необходими. Например, в тази книга ще откриете точно и конкретно разрешение на въпроса какво означава „еквивалентен” по смисъла на ЗОП.Анализът и изводите на автора по всички посочени в сборникарешения, определения и разпореждания са относно мотивите на специализирания административен орган и мотивите на съдилищата на плоскостта на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.Авторът не коментира и включително не изказва мнение по фактическите констатации и изложенията на фактическите обстоятелства в решенията, определенията и разпорежданията в сборника.Анализът и изводите на автора по представените решения саизцяло от правната страна – тълкуването на нормативите в сферата на обществените поръчки – като описанието на фактическата обстановка в посочените решения, определения и разпореждания се приема като теоретични казуси.Авторът препоръчва закупуването и на първото му издание „Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки. Практическо ръководство по ЗОП.С уважение: Пенчо Станкулов

...рактика, правен анализ и правни изводи" и „Защита на Възложителите по закона за обществените поръчки" ... Наръчници | БГкнига ... . Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи" и "Защита на Възложителите по закона за обществените поръчки". съавтор в ръководството "Правен режим на обществените поръчки по ЗОП. Обществени поръчки. Сборник пр ... store.bg - Книги - тестове по обществени поръчки ... . съавтор в ръководството "Правен режим на обществените поръчки по ЗОП. Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи Procuracionem. Collectio Ex Usu Legalis. Analysis Legalis. Iuris Conclusis Пенчо Станкулов Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи" и „Защита на Възложителите по закона за обществените поръчки". Автор на публикации в сферата на обществените поръчки. Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи Автор: Пенчо ... Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи Procuracionem. Collectio Ex Usu Legalis. Analysis Legalis. Iuris Conclusis Пенчо Станкулов Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи., София, 2018; 3. Станкулов, П., Защита на Възложителите по закона за обществените поръчки, София, 2017; ... „Обществени поръчки". Оценката се ... Това е разказ за една изключителна съдба в едно тежко и изпълнено с перипетии време." isbn 978-954-28-3048-1 . 1. Политици, български - биографски материали 2. История - България : 32(497.2) + 92 Мозер, Анастасия : Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи 100.00 лв. 90.00 лв. 1 You can login using your social profile. [wordpress_social_login] Вашият дистрибутор на книги Лектор и: МИЛАНА КРИВАЧКА, Консултант по обществени поръчки ЕЛЕНА ДИМОВА, Директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии" в КЗК. Учебна програма. 29 май 2007 г. (вторник) 13.00 - 13.10 ч. Виж откритите Творчество за търсене "legami" в art.store.bg - магазин за творчески и художествени материали. Тук ще намерите всичко необходимо за да създадете своите красиви неща.. Алтернативни обществени поръчки. 81 likes. Повече бизнес възможности, по-малко търсене! http://aop ... Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и п...