Безплатна електронна библиотека

Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи - Пенчо Станкулов

Bсички Пенчо Станкулов Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 3,63
ISBN: 9786199093603
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пенчо Станкулов

Описание:

Посочени са и относими влезли в силарешения на административните съдилища (включително на ВАС) по Законаза управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). ЗОП е субсидиарен закон спрямо ЗУСЕСИФ, Разрешените от административните съдилища юридически казуси по ЗОП във връзка с приложението му къмЗУСЕСИФ са изключително полезни, тъй като административните съдилища по области са касационна инстанция по административно - наказателните дела срещу възложителите по ЗОП, упълномощените от тях лица и срещу членовете на комисии. ВАС от друга страна се е произнасял в разширени съставипо казуси по ЗОП във връзка с производствата по ЗУСЕСИФ.Всички решения в настоящия сборник саподбрани с цел и в опит за практическа полезност и приложимост при работата на Възложителите и техните комисии, с цел максимално да се подпомогнат лицата, работещи в сферата на обществените поръчки, за законосъобразното изготвяне на документации и законосъобразното провеждане на обществените поръчки.След представяне на съответните решения, определения и разпореждания са изложени правен анализ и/или правни изводи отразяващи личното мнение на автора, изцяло базирано на практическия му опит. Посочени са и актове, които са толкова конкретни при разрешения на конкретни въпроси по ЗОП, че авторът не добавяправен анализ и/или правни изводи, тъй като такива не са необходими. Например, в тази книга ще откриете точно и конкретно разрешение на въпроса какво означава „еквивалентен” по смисъла на ЗОП.Анализът и изводите на автора по всички посочени в сборникарешения, определения и разпореждания са относно мотивите на специализирания административен орган и мотивите на съдилищата на плоскостта на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.Авторът не коментира и включително не изказва мнение по фактическите констатации и изложенията на фактическите обстоятелства в решенията, определенията и разпорежданията в сборника.Анализът и изводите на автора по представените решения саизцяло от правната страна – тълкуването на нормативите в сферата на обществените поръчки – като описанието на фактическата обстановка в посочените решения, определения и разпореждания се приема като теоретични казуси.Авторът препоръчва закупуването и на първото му издание „Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки. Практическо ръководство по ЗОП.С уважение: Пенчо Станкулов

...embers. Българска ИДЛО алумни асоциация (БИАА) Българската асоциация на Международната ... Наръчници | БГкнига ... ... Обществени поръчки - Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи Важни линкове 0882 477 457, 0884 085 154 Избери Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи от широката гама продукти на eMAG.⭐Поръчай онлайн и вземи с доставка до твоята врата! Дайджест "Търговско и облигацио ... store.bg - Книги - тестове по обществени поръчки ... .⭐Поръчай онлайн и вземи с доставка до твоята врата! Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 06 Примери от практиката. Погледнато от исторически аспект първият нормативен акт 1, регламентиращ приложното поле на обществените поръчки в Република България ... „Организиране и провеждане на обществени поръчки" в дирекция „Обществени поръчки" и от 01.11.2017 г. е преназначен на длъжност „главен юрисконсулт" в същия отдел. Сравнителният анализ между българската система за обществени поръчки и немската и австрийската системи се осъществява чрез задълбочени изследвания не само на спазването на принципа на ... Практически анализ на новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП и ППЗОП. НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"; „ПРАВНА"/ГЛ. договора за обществени поръчки със сродни правни институти. Актуалността на проблема се свързва преди всичко с липсата в съвременната българска правна доктрина на цялостно изследване на...