Безплатна електронна библиотека

Социологията като наука - Реймон Будон

Bсички Реймон Будон Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 9,77
ISBN: 978-619-142-054-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Реймон Будон

Описание:

"Социологията като наука" на Реймон Будон ще ви помогне да навлезете в света на една от най-интересните науки - социологията.Социологията успешно е обяснявала многобройни макроскопични феномени:структурални феномени като неравенството на обучителните шансове,устойчивостта на магическите вярвания, американското религиозноизключение, френското изключение на „властта на улицата“, тенденцията надемокрациите към олигархия; феномени, отразяващи тенденции катосекуларизацията на религиозните вярвания, рационализирането на морала,появата и укрепването на култа за правата на човека; конюнктурнифеномени като началото на края на съветската империя поради „звезднитевойни“ или финансовата криза от 2008 г., провокирана от желанието наняколко последователни американски администрации да улеснят достъпа донедвижима собственост... Научната социология дължи успеха си напостулата на методологическия индивидуализъм, който разглежда социалнитефеномени като следствия на комбинирането на индивидуални действия,рационални от когнитивна гледна точка.Реймон Будон е един отнай-влиятелните френски социолози от втората половина на XX в. Името му енеразривно свързано с парадигмата на методологическия индивидуализъм инейното навлизане във френската и световна социология. Творчеството наБудон е основано на твърдото противопоставяне на социологичнитеобяснения, доминиращи социологията през миналия век, които отхвърлятролята на индивидуалния избор и автономия в случването на социалнитефеномени, разглеждайки ги като резултати на влиянието на външниненаблюдаваеми причини. Будон е един от малкото френски социолози,получили сериозна международна признателност, като често се счита, чепопулярността му в англосаксонските страни е дори по-голяма от тази, накоято се радва във Франция.

... си зададе някои въпроси ... Социологията - наука или магия? ... . ВСУ"Черноризец Храбър" Реферат Тема: Същност и проблеми на социологията.Роля и развитие на социологията като наука. Социологията като наука е допринесла за развитието на обществата,групите и членовет Социологията - наука или магия? Автор: Иван Стамболов-Сула ... Тъй като човек невина ... Възникване и развитие на социологията като наука, Лекция ... ... ... Тъй като човек невинаги получава точно това, което иска, невинаги най-любимият му кандидат печели, то човек се ослушва да разбере ... От 1971 до 1976 г. работи във вестник „Труд" като журналист. След това става научен сътрудник в БАН в областта на социологията и хоноруван преподавател по история на социологията в СУ. Доктор ... Според него социологията е частна нефилософска наука, която изучава обществото като цялостна функционираща и развиваща се система, а когато предмет на социологически анализ е отделна ... социологията като наука е различен от другите социални науки, като се използва научни методи за изследване на обществото, значителна практическото използване на социалните науки ... Политологията като наука и като академична дисциплина. Възникване и развитие. Методи и функции. Терминът „политология" в превод от гръцки език се разбира като наука за политиката. Тя е още ... Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Социологията като наука". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. ология като самостоятелно научно поле води началото си от възникването на социологията като наука и се свързва с творчеството на редица забележителни икономисти и социолози като А. Смит, О. Социологията като наука/професия: социалнат роля на социолога Социологията като наука ⚫ от Реймон Будон 【Изток-Запад】 978-619-142-054-1 Купете онлайн или на ☎0800 1 25 25 Онлайн книжарница Сиела Генезис на социологията като модерна наука Рефериране на текст: Историческото конструиране на обществените науки от ХVІІІ век до 1945 г. Благодарение на учени, философията, социологията като наука за обществото, има за предмет, теория и възможността да получат потвърждение на теорията. функции на социологията като наука....