Безплатна електронна библиотека

Счетоводство на банките - Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова

Bсички Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 11,10
ISBN: 978-954-464-209-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова

Описание:

Учебникът "Счетоводство на банките" е написан в съответствие сизискванията на действащите нормативни актове по счетоводство: Закон засчетоводството, Международни счетоводни стандарти, Международнистандарти за финансова отчетност, Директиви на Европейския парламент ина Съвета, както и други нормативни документи, отнасящи се до дейносттана банките като: Закон за Българската народна банка, Закон за кредитнитеинституции, Закон за платежните услуги и платежните системи, Директивина Базелския комитет по банков надзор, Директиви и Регламенти наЕвропейския парламент и на Съвета, Наредби на БНБ и др. В него саразработени и са представени основни теми на теорията, методологията ипрактиката на счетоводството в банките.Учебникът е предназначен заобучаващите се във финансови колежи и за студентите от ОКС „бакалавър” иОКС „магистър”, изучаващи дисциплината „Счетоводство на банките”. Тойможе да бъде използван и от представители на практиката, интересуващи сеот проблематиката.

...ие Учебникът по счетоводство на банките е написан в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове по счетоводство - Закон за счетоводството, Международни счетоводни стандарти, Директиви ... Счетоводство на банките, трето издание - ФорКом ... ... Счетоводство на банките ⚫ от Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова 【Форком】 978-954-464-210-5 Купете сега от онлайн книжарница Сиела СЧЕТОВОДСТВО бр. 03/2017, година ХХi 1 СТАНДАРТИЗИРАНИ МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ... store.bg - Счетоводство на банките - Лилия Рангелова ... ... . д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова 【Форком】 978-954-464-210-5 Купете сега от онлайн книжарница Сиела СЧЕТОВОДСТВО бр. 03/2017, година ХХi 1 СТАНДАРТИЗИРАНИ МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ В БАНКИТЕ Проф. д-р Даниела Фесчиян Счетоводство на банките. Материал № 1014100, от 04 юли 2013. Свален: 97 пъти ... RE: Счетоводство на банките buziness 30.04.2016 15:37 Ей, тези от МВР-то много пари почнаха да искат за една лична карта, да ни ти дойде до главата и паспорт да ти издават! Около 90% от банките в света използват мрежите на swift за извършване на международни плащания. Тази система е само техническото средство, чрез което се пренася информацията. НА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО", ОКС "БАКАЛАВЪР" Държавна изпитна сесия: Редовна - м. Юни - м.Юли Поправителна - м. Септември - м. Октомври Поправителна - м. Февруари - м. Март Тема № 1. Учебникът по банково счетоводство е предназначен за студентите от всички специалности в бакалавърска и магистърск...