Безплатна електронна библиотека

Частичният иск - Камелия Цолова

Камелия Цолова книги Частичният иск Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 12,91
ISBN: 978-954-730-779-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Камелия Цолова

Описание:

Прегледът на съдебната практика показва, че интересът към частичния иск нараства значително през последните години.Книгата "Частичният иск"представлява първото изследване на частичния иск в българскатапроцесуална теория. В нея е направен опит да се предложи цялостноразбиране за частичния иск. На обстоен анализ са подложени утвърдените вбългарската процесуална теория и практика становища относносъдържанието на частичния иск, като на основата на достигнатите изводи епредложено ново разбиране. Неговата адекватност е проверена презпризмата на всички основни етапи от „живота” на частичния иск – отпредявяването му до последиците на постановеното по такъв иск съдебнорешение.

...ане на исковата претенция вземането се заявява за защита в останалата ... Частичният иск - novazvezda.com ... ... частичният иск е уважен. Непредявената част от вземането остава извън предмета на делото и за нея давността не спира и не прекъсва, а продължава да тече. Частичният иск. На преден план в проблематиката на частичния иск изпъ ... PDF ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ... . Частичният иск. На преден план в проблематиката на частичния иск изпъква неговата практическа и прагматична страна. Той е средство за защита, към което се насочва този ищец, който не е ... Страхотен избор на книги Частичният иск на цена от 16.00 лв. ☛ Booktrading.bg За повече информация и въпроси ☎0882 907 212 Това се отнася и за хипотезата, при която частичният иск е увеличен по реда на чл. 214, ал. 1, изр. 3, предл. 1 ГПК. С увеличаване на исковата претенция вземането се заявява за защита в останалата ... Това се отнася и за хипотезата, при която частичният иск е увеличен по реда на чл. 214, ал. 1, изр. 3, предл. 1 ГПК. С увеличаване на исковата претенция вземането се заявява за защита в останалата ... За този размер частичният иск се явява изцяло основателен и следва да бъде уважен, а тъй като разликата до пълния претендиран размер от 35 000 лв. не е заявена в това производство, съдът няма да ... Ако с последващия частичен иск е предявена същата част от вземането, която е предмет на първоначалния частичен иск, по който 12 по-рано заведеното дело е висящо, е налице процесуална пречка ... В тези случаи частичният иск способства за ограничаване на съдебните разходи, с което облекчава и достъпа до правосъдие на частноправните субекти. Като известен компромис може да се предвиди следното правило: когато частичният иск не може да бъде увеличен по реда на чл. 214, ал. 1, изр. 3 ГПК, ищецът има право да предяви иск за остатъка от ... Така Петров, В. Някои дискусионни въпроси на прекъсването на давността. Съдийски вестник. бр. 3 от 2012, с.76. и Валентин Брайков. СПИРА ЛИ ЧАСТИЧНИЯТ ИСК ДАВНОСТТА ЗА НЕПРЕДЯВЕНАТА ЧАСТ НА ... Частичният иск е на стойност 30 хил. лв. частично от общо обезщетение в размер на 1 млн. лв. Това се вижда от предоставена снимка на първата страница от иска. Частичният иск на издателство Сиби от Камелия Цолова. До този иск прибягва като сред...