Безплатна електронна библиотека

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г. - Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов

Наслади се Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г. Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 7,69
ISBN: 978954-1313-1567
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Симеон Милев, Николай Ризов

Описание:

Книгата-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г."е традиционен издателски продукт, с цялостно приложно знание поданъчното облагане и счетоводното приключване на финансовата година.Публикуваниса актуалните текстове на основните данъчни закони, както и Правилниказа прилагане на ЗДДС. В изчерпателни авторски коментари са разработенивъзлови проблеми по всеки данък от гледна точка на годишното финансовоотчитане. Представени са и важни писма и указания на Националнатаагенция за приходите и на Министерството на финансите.Книгатасъдържа важни методологически и практически въпроси, свързани сподготовката и съдържанието на годишното счетоводно приключване иизготвянето на годишния финансов отчет. „Уловена” е спецификата нагодишните финансови отчети на предприятията, които прилагат национални имеждународни стандарти за финансови отчети, на бюджетните предприятия ина предприятията с нестопанска цел. При това акцентът е поставен навъпроси, които не са били предмет на анализ в предишни издания нагодишника.Изложението е съобразено със законодателството към 3 септември 2012 г.Целеватааудитория на годишника са счетоводители и данъчни експерти, финансисти июристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели и студенти във ВУЗ,както и всички данъкоплатци.

...рн Сити" Семинар за счетоводители Издателство Плутон-1 и фирма МикроАкаунт ЕООД Ви канят на специализиран семинар за счетоводители ... Данъчно и счетоводно приключване на 2014 г. Специфика ... ... . Темата е : Годишно счетоводно приключване за 2011 г. Дата на провеждане : 2 Декември 2011 г. „ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2012 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2011 г." 1 и 2 ФЕВРУАРИ 2012 г. (16 уч. часа) гр. София, ул. Материали от семинара "Изменения и доп ... Осчетоводявания при Счетоводно Приключване ... . ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2011 г." 1 и 2 ФЕВРУАРИ 2012 г. (16 уч. часа) гр. София, ул. Материали от семинара "Изменения и допълнения в данъчното законодателство в сила от 1 януари 2012 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2012 г." Виж повече » Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г - Част 1. На проведения на 05.02.2013 г. семинар в учебната зала на Крестън БулМар, разглеждащ Годишното счетоводно и данъчно приключване за 2012 г, бяха обсъждани проблемите ... Счетоводно отчитане на формирането и разпределението на финансовия резултат. Данъчно облагане на финансовия резултат. Отчет за приходите и разходите - състав, структура и предназначение. Специализирана литература за годишно данъчно приключване на 2012 г.... Счетоводно и данъчно третиране на наследяването на предприятие на ЕТ ... решението в ТР излезе на 21.10.2013 (с нов ЕИК) и на същата дата получихме и регистрацията по ЗДДС. ... с изх. № 96-00-208/09.04.2012 г ... Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2019г. Дата на провеждане, продължителност : 9 и 10 декември 2019 г. Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 г." Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане за 2012 г....