Безплатна електронна библиотека

Органно представителство на акционерното дружество - Николай Колев

Николай Колев книги Органно представителство на акционерното дружество Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 4,86
ISBN: 9789547307803
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Колев

Описание:

В книгата "Органно представителство на акционерното дружество" саизследвани въпросите на органното представителство на АД: субекти наорганното представителство, фактически състав за възникване ипрекратяване, обхват и съдържание на органната представителната власт,нейните ограничения и последиците от неспазването им, договаряне сам съссебе си и договаряне във вреда на дружеството. На тази основа саизведени правните белези на органното представителство на АД като видорганно представителство, като то е сравнено с органнотопредставителство на другите видове търговски дружества и накооперацията. То е съпоставено и с упълномощаването и представителствотона малолетни и поставени под пълно запрещение, както и с други форми напредставителство, познати на търговското право (овластяването начленове на съвета на директорите или на управителния съвет по чл. 235,ал. 2 ТЗ, както и прокурата и обикновеното търговско пълномощие).

... може да се предвиди по-кратък срок ... Лекции по Право: 30. Управление на АД. Системи ... ... . „Относно овластяването на членовете на съвета на директорите или на управителния съвет на акционерното дружество по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон", сп. Най-добра библиотека. За да се потопите в морето от безплатни книги, трябва да се регистрирате в нашата библиотека Най-добра библиотека. За да се потопите в морето от безп ... Проблеми при представителството на дружеството с ... ... . За да се потопите в морето от безплатни книги, трябва да се регистрирате в нашата библиотека Вписването на назначаването на ликвидатор на събирателното и командитното дружество в търговския регистър има оповестително действие, докато ликвидаторът на акционерното дружество ... Стефанов, Г., Въпроси на управлението на акционерното дружество, сп. „Търговско право", бр. № 6/2004 г, с. 11-12: При овластвяване по чл. 235, ал. 2 ТЗ на овластвените членове се делегира цялата ... АД е типичен представител на капиталовите дружества, тъй като има 2 нива на управление: 1) ниво на притежателите на капитала и 2) мениджърск... Баланов, Йордан (2006) Въпроси на органното представителство на акционерното дружество и ... Терминът представителство е многозначен. Значението, което му придава ГП - действие от ... Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции или съответно се съставя учредителен акт, ако се учредява от едно лице (ЕАД). Подобно на Дружеството с ограничена отговорност (ООД), акционерите на акционерното дружество могат да внасят, както парични, така и непарични вноски. Отговорността на управителя е особен вид/специална имуществена отговорност (в този смисъл са и Решение № 41 от 29.04.2009 г. по т.д. № 669/2008 г., i т.о., ТК на ВКС; Решение № 70 от 07.06.2012 г. по т.д. № 276/2011 г ... Акционерно дружество. Характерно за акционерното дружество е липсата на лична ангажираност на акционерите в дейността на дружеството, както и на нормат...