Безплатна електронна библиотека

Физическото лице търговец - Павел Сарафов

Физическото лице търговец Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 9,75
ISBN: 978-954-730-802-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Павел Сарафов

Описание:

В книгата се акцентира върху правните особености напромяната, която настъпва с физическото лице при възникването наедноличния търговец. Анализиран е въпросът доколко е обосновано тазипромяна да се свързва с възникването на “търговско качество”, “търговскаправосубектност”, “търговска правоспособност” и т.н. Тезата, че привъзникване на ЕТ не се поражда нов правен субект, се определя катовалидна само ако преценката се прави от гледна точка на самото физическолице. За търговското право обаче, както и за правните отрасли, коитотретират търговците и нетърговците по различен начин, възникването наедноличен търговец означава възникване на нов правен субект, какъвтофизическото лице до този момент не е било.Изданието проследявавзаимните влияния, които си оказват търговското и гражданското качество врамките на общия правен субект – техен носител. Анализират се насокитена това влияние, усложненията и спецификите, до които води обединяванетона двете качества в едно и също лице, като същевременно се установяватпределите на обособяване и разграничаване на гражданското и търговскотокачество. Разгледан е въпросът за възможността да се променя правнотокачество на лицето при заварени правни отношения и проблемът какво сеслучва със заварените търговски правоотношения, когато се прекратитърговското качество на лицето.

...ице търговец ⚫ от Павел Сарафов 【Сиби】 978-954-730-802-2 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... Задължения при наследяване на починал ЕТ ... . Следователно, тъй като физическото лице не може да сключва със себе си договор, в т.ч. договор за заем, осигуряването на парични средства от физическото лице - едноличен търговец, за целите ... Отговор на blue7(14.12.2011 15:05): blue7 каза: Дааа, пише че (5) Ако впоследствие вещта по ал. 1 бъде изключена от имуществото на ед ... Наследяване на Едноличен търговец ... ... Отговор на blue7(14.12.2011 15:05): blue7 каза: Дааа, пише че (5) Ако впоследствие вещта по ал. 1 бъде изключена от имуществото на едноличния търговец и премине към физическото лице - собственик, за данъчни цели се смята, че ... Вещите на физическото лице се завеждат в счетоводството на предприятието на едноличния търговец като дълготрайни или краткотрайни материални активи. - заличаване на едноличен търговец от Търговския регистър, както и - при прекратяване на юридическо лице - търговец; - прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или Едноличния търговец е регистриран по ЗДДС. Физическото лице е собственик на сграда, която е СИО, като договора за наем е сключен с физическото лице. За наема са издавани разписки без ДДС. Т.е. от правна гледна точка едноличния търговец и физическото лице се утъждествяват. Търговеца-физическо лице носи неограничена, ограничена и/или солидарна отговорност за формиран дълг. Едноличният търговец дължи 15% годишен данък, докато ЕООД дължи 10% корпоративен данък. ... На практика физическото лице е неограничено отговорно за задълженията на ЕТ (т.е. себе си) с цялото си ......