Безплатна електронна библиотека

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК - Емилия Панайотова

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 7,60
ISBN: 9786192260842
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Емилия Панайотова

Описание:

Изпълнителна е всяка дейност, извършвана при осъществяване на функциите по управление на различни сфери от обществения живот чрез упражняване на административни правомощия. В зависимост от вида на административните правомощия се обособяват и отделните форми на изпълнителна дейност. Въз основа на анализа на изпълнителната дейност във функционален и в организационен аспект се налага изводът, че за окачествяването на една дейност като “изпълнителна” не е определящо обстоятелството какъв е субектът, който я осъществява. От основно значение е съдържанието на дейността, която се осъществява. Законодателят обаче все още не е достигнал до иначе обоснованото разбиране за даване приоритет на функционалния подход при определяне характера на съответната дейност. При осъществяване на изследването е приложен комплексен подход – използвани са достиженията на общата теория на правото, на конституционното право, на правото на ЕС, на международното публично право, наред с тези на теорията на административното право и на административния процес. На основата на обхватен и задълбочен анализ на относимата към разглежданите въпроси практика на Съда на ЕС, на Европейския съд по правата на човека, на Конституционния съд, на Върховния административен съд и на другите административни съдилища са откроени проблеми в правната уредба на основните принципи на изпълнителната дейност и са направени съответни предложения de lege ferenda. Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, студенти по право; за работещите в институциите на законодателната и изпълнителната власт; за работещите в институциите на ЕС, както и за всички, които се интересуват от административно право и административен процес.

...аст от механизма на общественото управление, която извършва огромния дял от неговата работа ... Административно право - теми, Лекция по Административно ... ... . ... наблюда-вана по пътя ... Панайотова, Емилия. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. София: Сиби, 2018, 276 с. isbn 978-619-226-084-2, cobiss.bg-id 1285614820, на с. 48 Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... на Сиела ще може да куп ... Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК от ... ... .bg-id 1285614820, на с. 48 Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... на Сиела ще може да купите онлайн различни сборници с лекции по Обща теория на правото, които дават представа за структурата и ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане По Закона за вреди причинени от загуби на граждани и участието на прокурор. 2. Принцип за прилагане на НА от по-висока степен - чл.5 от АПК. Основни принципи на тестера. Posted on October 27th, 2008 | by gstoychev | Тестерите не ходят на работа, за да завързват приятелства. Вярваме в Бог, всичко останало го тестваме. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. ВАЖНО! За всички поръчки направени по време на промо кампания -50% на Ciela.com!Срокът за доставка на поръчките, направени по време на промо кампанията на Онлайн ... които съществуват при функциониране на ИВ, при осъществяване на изпълнителната дейност Особеност е и линията, по която се развиват отношенията, регулирани от АП. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. София: Сиби, 2018, 276 с. ISBN 978-619-226-084-2, COBISS.BG-ID 1285614820, на с. 177 (6) Когато съдът, на който делото е изпратено по реда на ал. 2, намери, че то е подсъдно на трети съд, той го изпраща за определяне на подсъдността на съда или състава по ал. 3 или 4 в зависимост от ... Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната дейност. Тяхното обособяване и изясняване е осъществено ... принципи на производствата по : i d и важат за всички фази. едостатък е лошата формулировка и това, че се смесват основни и допълнителни принципи. ко сме в A : G G Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната дейност. Тяхното обособяване и изясняване е осъществено ... Изпълнителна власт. Същност, принципи, функции и органи. Изпълнителната власт представлява една от 3-те власт функции, на които се дели единната държавна власт в съот...