Безплатна електронна библиотека

Прабългарска ономастика - Борис Симеонов

Можете да го намерите тук Прабългарска ономастика pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2008
РАЗМЕР: 9,56
ISBN: 9789549198331
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Борис Симеонов

Описание:

Настоящата монография, непубликувана досега, е първото цялостно изследване върху прабългарските имена. В нея са разгледани произходът, структурата и значението на народностното име българи, както и въпросът за етническата принадлежност на самите прабългари. Въз основа на ранни китайски и византийски източници авторът стига до извода, че прабългарите неправилно са смятани за тюрки. Дават се обосновани етимологии на етничните имена авари, хазари, барсили и др. За всички родови названия, известни от Именника на българските ханове и от надписи от Североизточна България като Дуло, Ерми, Укил, Кубиар и др., се посочват нови тълкувания. Проф. Симеонов дава мотивирани обяснения на ханските и други лични имена, сред които Аспарух, Крум, Борис и Чавдар. В изследването са включени десет географски имена с вероятен прабългарски произход.

... Този случай не е изолиран в езика на прабългарите, от който са останали и други думи с негово присъствие (табл ... КРИТИКА НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ТЮРКСКАТА ХИПОТЕЗА ЗА ... ... . 1): ТАБЛИЦА 1. Липса на начален звук „в" в ранните тюркски (хуно-тюркски) езици (Симеонов Б. Прабългарска ономастика. Пловдив, 2008. с. 130). 4.Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, ... Прабългарска ономастика ... . Пловдив, 2008. с. 130). 4.Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008 ; ... на Пану Ати от по-голямата кехлибарена плочица с фригийската ономастика, ... Борис Симеонов в работата си " Прабългарска Ономастика ". Още в началото е посочено: Паган или Баган . Представено е виждането на Вилхелм Томашек, според когото Паган е равно на bagana - стълб ... Аз съм ползвал 12-та книга на Страбон, Прабългарска Ономастика на Б. Симеонов, Санскритски Речник на Макдонел, Кьолнски Санскритски Електронен Речник, Католическа Енциклопедия, стара карта ... Джойси, навярно избираш да вярваш на проф.Симеонов. В работата си "Прабългарска ономастика" тои споменава: булгха - мешам, смесвам булгамак -разбъквам булга -животно в Мнголия Извори. Острогорски, Византија, стр. 195, 1959 г. J. Вернер 1986 г., 1-71, Т.1-32; Florin Curta - „Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250", Cambridge University Press, 2006, ISBN 978--521-81539- Andrew J. Ekonomou - „Byzantine Rome and the Greek popes: Eastern influences on Rome and the papacy from Gregory the Great to Zacharias, A.D. 590 ... междувпрочем също прабългарска дума. Формата Чико съответства на Цеко (с редукция на е) и е доста по-близка до втория компонент на вариантното име Алцеко. И какво излиза, прабългарсикте владетели са от келтски и готски поризход. Дядо ви Б.Симеонов ги искарва на 100% хунски, съдейки от книгата му, а дядо ви Иван Добрев си го преписва едно към едно Б.Симеонов. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, том 15, кн. 1 (2018) СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, том 14, кн. Byzance, la Bulgarie, les Balkans. Author(s): Vasilka Tapkova-Zaimova / Language(s): French,Russian,German / Publication Year: 2010 The book "Byzance, la Bulgarie, les Balkans" is a collection of more than 70 selected works, devoted on the Byzantine Empire, Bulgaria and the Balkans in the Middle Ages of the eminent doyen of Byzantine and medieval studies prof. Vasilka Tapkova-Zaimova. Хаусиг, цитирани от Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008, стр.137-138 Тези тълкувания са твърде спекулативни и необосновани ... Направеното изследване може да се разглежда като необходима основа за бъдещи по-задълбочени проучвания в областта на родопската антропонимия и изобщо на родопската ономастика. 90-годишнината от рождението на проф. Борис Симеонов бе чествана от едноименния Лингвистичен клуб в Пловдивския университет Студенти и докторанти организираха презентация семинар на тема „Проф. Борис Симеонов ......