Безплатна електронна библиотека

Основи на счетоводството - Васил Божков, Георги Илиев

Основи на счетоводството Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2009
РАЗМЕР: 7,88
ISBN: 9544641068
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Божков, Георги Илиев

Описание:

В предлаганото второ основно преработено и допълнено издание на учебника "Основи на счетоводството" се разглеждат основните общотеоретични въпроси на счетоводството, предвидени за изучаване по дисциплината "Счетоводство", включена в учебните планове на различни специалности от професионално направление "Икономика", при Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов.Изложението е съобразено с международните актове за хармонизиране на отчетността (Директивите на Съвета на Европейската общност и преди всичко Директива Четвърта от 25 юли 1978 г.и Международните счетоводни стандарти (МСС), националните нормативни актове за счетоводството (Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, Националните счетоводни стандарти (НСС), както и с действащото търговско, трудово, социално и др. законодателство в страната. Проявен е стремеж за съблюдаване и отразяване на европейските и световните тенденции и закономерности по въпросите на отчетността и в частност на счетоводството. Разработките по отделните теми имат не само теоретична насоченост. Те се свързват по подходящ начин и с практическата дейност в съвременните условия. Затова изданието може да се ползва и от студенти и учащи се в други учебни заведения, от специалисти в практиката, както и от всички, които се интересуват от проблемите на теорията на счетоводството.При разработването на отделните теми са взети предвид нормативните актове, издадени до 30 септември 1999 година.Участието на авторите при написването на учебника е следното:доц. д-р Васил Божков, д.е.с. – гл. II, гл. III (т. 2 и 3), гл. IV (т. 1) и гл. VI;доц. д-р Георги Илиев – гл. I, гл. III (т. 1), гл. IV (т. 2 и 3) и гл. V.Авторите ще приемат с благодарност всички бележки и препоръки, целящи подобряването на учебника.

...ържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор ... Счетоводство - Уикипедия ... . Основи на счетоводството. Тема 7: Видове стойност. Принципи на счетоводството. За да имате достъп до учебния материал, моля, регистрирайте се тук. Read More Основи на счетоводството Категория Финанси, счетоводство и контрол Автор Колектив 22,00 лв. вкл. ДДС Основи на счетоводството. В този модул ще научим много. За ... Обща теория на счетоводството | Лекции по Икономика ... . вкл. ДДС Основи на счетоводството. В този модул ще научим много. Задължително е да го усвоите отлично, тъй като се включват основните понятия, с които всеки счетоводител борави ежедневно. Същност на счетоводството. В днешно време счетоводството често се описва като „езикът на бизнеса", тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и ... Учебникът по "Основи на счетоводството" е написан по програмата, одобрена от "Министерство на образованието и науката". Основи на счетоводството ... Имуществото на предприятието като обект на счетоводството Способ на балансово обобщаване ... Действащо предприятие. Приема се, че едно предприятие е действащо, ако: - може обосновано да се предположи, че то ще остане такова в следващия отчетен период (следващата календарна година), тоест няма реална заплаха то ... МАРИН НЕЙКОВ ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО И ФИНАНСИТЕ Портрет Лука Пачиоли - "Бащата" на счетоводството. Художник Леонардо да Винчи. Италия. Около 1510 година. София, 2007 г. ПРЕДГОВОР Учебникът "Основи Документ от ... Същност на счетоводството като информационна система. Предмет на счетоводството. Активите като обект на счетоводството - същност ... Основи на счетоводството,С, ИК УНСС, 2014 г. 2. Башева, С ... Основи на счетоводството Моля ви кажете ми концесионните права,програмните продукти(по баланс. стойност) ,неинвентарния амбалаж към кои активи спадат? Основи на счетоводството. Missing only first lecture. University. University of National and World Economy. Course. Основи На Счетоводството/ Principles Of Accounting (C2028) Uploaded by. Evgeni Blagoev. Academic year. 2014/2015 3 лв.: Продавам учебник по Основи на счетоводството. Чрез натискане на бутона за Регистрация приемам Общите условия за използване на платформата. Наясно съм и приемам "Наспърс Класифайдс България" ЕООД да използва ... RE: Основи на счетоводството BokoKoko 24.11.2018 17:49 Според мен, задачата трябва да се раздели на две части: 1.Продажба на 1000 евра по 1.94 лв бройката от валутната каса. Авторите на учебника „Обща теория на счетоводството" са преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ" на Финансово-счетоводния факултет при Университета за национално и световно стопанство - София. Локация (карта) Учебната зала на Академия Прогрес се намира на ул. Трапезица №4, точно до метростанция "Сердика" Адресът попада в "Зелена зона" но курсовете се провеждат вечер от 18:30 - което оставя само 1 час преди края на ... Основи на счетоводството Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно...