Безплатна електронна библиотека

Граждански процесуален кодекс 18 издание

книги Граждански процесуален кодекс 18 издание Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2020
РАЗМЕР: 3,46
ISBN: 9786192261443
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му.Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес.Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.В информационното приложение на сборника са поместени и списъци на актове на правото на ЕС, многостранни международни договори, двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела, както и тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г.Съдържание:1. Граждански процесуален кодекс2. Закон за правната помощ3. Закон за медиацията4. Закон за международния търговски арбитраж5. Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс6. Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство7. Наредба № 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство8. Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодексИнформационно приложение• Право на Европейския съюз• Многостранни международни договори• Двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела• Тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г.• Справочник на измененията

...вите актове по прилагането му ... Справката по чл. 366 от Гражданския процесуален кодекс ... . Граждански процесуален кодекс Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК "Труд и право" - "ЕПИ Собственост" Виж откритите Начало за търсене "Гржданско процесуален кодекс" в . Граждански процесуален коде ... store.bg - Гржданско процесуален кодекс ... . Граждански процесуален кодекс. Граждански процесуален кодекс ... 18. (1) Българският съд е компетентен по искове, по които страна е чужда държава, както и лице със съдебен имунитет, в следните ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... всички граждански дела с изключение на онези, които по силата на специални закони са ... Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г.) ... Граждански процесуален кодекс ВКС: Нотариус, изповядал порочна сделка, не може след това да я атакува в съда Lex News , преди 7 месеца 5814 15 Граждански процесуален кодекс. Привличане на трето лице Чл. 219. (1) В първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а с отговора на исковата молба-ответникът, може да привлече трето лице, когато това лице има право ... Виж откритите Книги за търсене "граждански процесуален" в book.store.bg - електронна книжарница. Виж откритите Книги за търсене "ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС" в book.store.bg - електронна книжарница. Граждански процесуален кодекс. Спиране на изпълнението Чл. 432. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г ... {7} Влахов, К., „Актуални проблеми на новия граждански процесуален кодекс", С, 2012, второ издание, с. 166, посочва, че разпоредбата на чл. 366 ГПК имала предвид най-вече вземания за лихви и ... Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. В настоящото издание е запазена максимално структурата на предишните издания, като там, където ... Кодекс на международното частно право Коде...