Безплатна електронна библиотека

Индивидуалните различия при вземане на решения - Георги Карастоянов

Индивидуалните различия при вземане на решения Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 6,95
ISBN: 9786190103066
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Карастоянов

Описание:

Получени са оригинални емпирични резултати, потвърждаващи, че стилът на вземане на решение не е идентичен с когнитивния стил (нито е негово подмножество, а съдържа когнитивен компонент, който не изчерпва никой от стиловете) и е свързан с психичната саморегулация, обусловена от индивидуални различия, породени от начините на задоволяване на хедонистичния мотив (регулаторния фокус и мода), потребността от контрол на възбудата (управление на стреса) и потребностите от свързаност и повишаване на самооценката. Тези резултати са предпоставка за по-нататъшно развитие на изследванията в областта на индивидуалните различия при вземането на решение, както и на самата теория за вземане на решение, защото позволяват по-пълно отчитане на индивидуалните различия и взаимодействието им с характеристиките на ситуацията и проблема, по който се взема решение.Методологическа основа на изследването е когнитивно-преживелищната теория на Сиймор Епщайн, а получените резултати и теоретични обобщения емпирично потвърждават валидността и като глобална теория за личността, която съдържа потенциала да обяснява нови научни проблеми, инкорпорирайки частни теории като мотивационната теория на Е. Тори Хигинс и социометърния механизъм на Марк Лири.

...на групови управленски решения Идеята за груповото вземане на управленски решения в различните региони на планетата се е появила по различно време и по различен начин ... Групов подход при вземане на решения - публичен документ ... . ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ОСНОВНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИОЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ СТАНКА ХРИСТОВА Институт за изследване на обществата и знанието, БАН [email protected] ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE MAIN MODELS OF BIOETHICAL DECISION MAKING STANKA HRISTOVA ... ЕВОЛЮЦИЯ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. August 2018 ... по-точно отчитане на индивидуалните. различия при . ... 【Индивидуалните различия при вземане на решения】 Изток ... ... [email protected] ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE MAIN MODELS OF BIOETHICAL DECISION MAKING STANKA HRISTOVA ... ЕВОЛЮЦИЯ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. August 2018 ... по-точно отчитане на индивидуалните. различия при ... Индивидуални различия при вземане на решение . В монографията е направен опит да се даде емпирично обоснован отговор на редица дискусионни научни проблеми, свързани с индивидуалните различия при вз УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ. k урсова работа по Международен мениджмънт . Управленски решения. В процеса на изпълнението на задачите и функциите на организацията, много често, да не кажем ежедневно, възникват проблеми от най ... 3. Управлението на риска е част от вземането на решения. Управлението на риска дава възможност за информирано вземане на решения. Когато вземащите решения разполагат с необходимата ... Управленски решения същност, изисквания, видове. Етапи на процеса на вземане на решение и реализиране на управленски решения Процесите на вземане на решения са основата на мениджмънта на организацията. като изучават главно въпроса, за участието на подчинените при решаването на проблемите влиае на тяхната мотивация и отношение към работата. Той и неговият екип разкриват как и кои технологии на това участие... Тема 6. " Капаните в процеса на разработване и вземане на управленски решения 6.1.Значение на пропуски в поведението при ВРУР Какво е управленско решение? Всяко управленско решение е отговор на възни Документ от ......